Wetenschappelijke afsluiting NWO programma Religie in de Moderne Samenleving

Op 24 en 25 oktober vindt de afsluitende conferentie van het NWO-programma ‘Religie in de moderne samenleving‘ plaats in Utrecht. Op donderdag 25 oktober is de wetenschappelijke afsluiting. Daar geven toonaangevende wetenschappers lezingen over hedendaags religiewetenschappelijk onderzoek.

13.00 Inloop
13.30 Reflectie op het programma Religie in de Moderne Samenleving door Prof. dr. Thijl Sunier (VU)
13.50  Lezing door Prof. dr. Abdulkader Tayob (Kaapstad) – Decolonizing the Study of Religions: Muslim Intellectuals and the Enlightenment Project of Religious Studies 
14.50 Pauze
15.10 Prof. dr. Todd Weir (Groningen) – t.b.a.
16.10 Reactie projectleiders op keynote sprekers
16.30 Pauze
16.45 Ronde tafeldiscussie
Deelnemers: Prof. dr. Kim Knott (Lancaster), Prof. dr. Birgit Meyer (Utrecht),
Christian Lange (Utrecht), Prof. dr. James Kennedy (gespreksleider)
17.30 Borrel

Via onderstaand aanmeldformulier kunt u zich inschrijven voor de bijeenkomst.

The final conference of the NWO program ‘Religion in modern society’ will be organized in Utrecht on 24 and 25 October. The scientific conclusion will take place on Thursday 25 October at the Boothstraatin Utrecht. Leading scientists will give lectures on contemporary religious studies.

The programme of the scientific meeting is as follows

13.00  Doors open
13.30  Reflection on the NWO program Religion in Modern Society door Thijl Sunier (VU – chairman Programme Committee)
13.50  Lecture by Abdulkader Tayob (Capetown) – Decolonizing the Study of Religions: Muslim Intellectuals and the Enlightenment Project of Religious Studies 
14.50  Break
15.10  Lecture by Todd Weir (Groningen) – t.b.a.
16.10  Reflection project leaders on keynotes
16.30  Break
16.45  Panel discussion
Participants: Kim Knott (Lancaster), Birgit Meyer (Utrecht), Christian Lange (Utrecht), James Kennedy (moderator) 
17.30  Closing with drinks

 
  Jouw keuze voor het programma

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen

  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 25.10.2018
  Tijd 12.45 uur aanvang met lunch en afsluiting met borrel om 17.30 uur
  Locatie Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 te Utrecht
  Kosten Niet van toepassing