Werkconferentie Evaluatie Substructuur 25 maart

UITNODIGING

Beste collega’s,

Hierbij nodig ik jullie, mede namens het MT, van harte uit deel te nemen aan één van de brede werkconferenties evaluatie van de sub structuur. De conferenties moeten leiden tot een door allen gedragen advies. Onder begeleiding van een externe adviseur zal de evaluatie, met een grote vertegenwoordiging (alle medewerkers?) vanuit onze organisatie, plaats gaan vinden. Een unieke kans om mee te praten over de wijze waarop we met elkaar samenwerken en de organisatie aansturen. Wat doen we goed en waar zien we verbeteringen? Deze conferentie wil en mag je niet missen.

Locatie: van der Valk Hoorn
Datum: 25 maart
Tijdstip: 8.30 – 13.00 uur

Zie onderaan de pagina voor het aanmeldformulier. Iedereen ontvangt na aanmelding een bevestiging en ongeveer 1 week voorafgaand aan de datum ontvang je het programma van de conferentie.

AANMELDFORMULIER

  Inventarisatie voor de workshops

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 25.03.2019
  Tijd 8.30-13.00 uur
  Locatie Van der Valk Hoorn