Wachttijden GGZ pakken we samen aan!

Het terugdringen van wachttijden in de GGZ is ingewikkeld; een eenvoudig recept voor dé aanpak van het probleem is er niet. De sleutel tot het verkorten van wachttijden ligt in de regionale samenwerking van gemeenten, zorgaanbieders, verwijzers, cliëntorganisaties en zorgverzekeraars. Door samen te werken op verschillende terreinen, zoals het vergroten van de capaciteit, de zorg op de juiste plek, voorkomen van over- en onderbehandeling, het verbeteren van de doorstroom en begeleiding van cliënten op de wachtlijst, kunnen resultaten geboekt worden.

Veranderen en verbeteren vraagt ook veerkracht van de organisatie. In veel gevallen zal een andere aanpak ook om een andere manier van organiseren vragen. Voorbeelden van anderen overnemen vereisen een visie, een plan van aanpak en daadkracht. Op deze dag inspireren en motiveren wij je om de samenwerking in jouw regio verder te ontwikkelen en verbeteren. Dat doen we met aansprekende voorbeelden van verandering en verbetering van GGZ-zorg. Leer van wat elders goed gaat en neem dat mee naar je eigen organisatie. Leer van de valkuilen en succesfactoren en ga goed voorbereid aan de slag met veranderanderen en vernieuwen.

Plenaire start

De bijeenkomst wordt geopend door Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS. Hij geeft zijn visie op de knelpunten in de aanpak van wachttijden, het landelijk beleid en de ambities om de wachttijden terug te dringen. Daarna gaat Pim Valentijn, Business Consultant bij de VvAA en senior-onderzoeker bij de Maastricht University, in op samenwerken in regionale netwerken. Wat komt erbij kijken omdat effectief te laten verlopen? Wanneer lukt dat wel, en wanneer niet? Wat zijn de do’s en don’ts?

Samen slimmer

Daarna is de praktijk aan de beurt: inspiratie, goede voorbeelden, succesfactoren, knelpunten en valkuilen; ze komen allemaal aan de orde. Wat is de essentie van goede samenwerking? Hoe werkt dat in de GGZ-praktijk? Wat doen de verschillende betrokken partijen om de samenwerking naar een hoger plan te tillen? Wat komt er kijken bij succesvol veranderen en implementeren? Deze en andere vragen komen aan bod in de veertien workshops en presentaties die vandaag op het programma staan. Je kunt er daarvan drie bezoeken. Bij aanmelden maak je een keuze voor de workshops die je wilt bezoeken, plus een reserve-optie

Programma

09:15 uur – 10:00 uur         Inloop
10:00 uur – 10:10 uur         Welkom
10:10 uur – 10: 40 uur        Paul Blokhuis – staatssecretaris van VWS
10:40 uur – 11:10 uur         Pim Valentijn, Business Consultant bij de VvAA en senior-onderzoeker                                                  bij de Maastricht University, over regionale samenwerking
11:10 uur – 11:30 uur          Koffie/thee en verplaatsen naar subzalen
11:30 uur – 12:30 uur         1e ronde workshops/presentaties
12:30 uur – 13:30 uur         Lunchpauze
13:30 uur – 14:30  uur        2e ronde workshops/presentaties
14:30 uur – 14:45 uur         Koffie/thee en verplaatsen naar subzalen
14:45 uur – 15:45 uur         3e ronde workshops/presentaties
15:45 uur – 16:30 uur         Netwerkborrel

Deelname is gratis, maar…

We organiseren deze dag om zoveel mogelijk kennis te verzamelen en delen met mensen die betrokken zijn bij het terugdringen van de wachttijden. Deelname is dan ook gratis. Helaas zijn er mensen die op het laatste moment een andere keuze maken en niet komen opdagen op een ‘gratis’ bijeenkomst. Maar we maken wel kosten, o.a. voor catering en materialen. Bovendien houd je dan de plek bezet van iemand anders die graag had willen komen. Om dat tegen te gaan brengen we € 75 in rekening bij mensen die zich hebben aangemeld en die zonder bericht van verhindering niet komen opdagen

Aanmelden

Mis deze dag niet en meld je nu aan via onderstaande link. Ggz-aanbieders en verzekeraars hebben voorrang bij inschrijving. Maak van tevoren je keuze uit de workshops en geef die aan ons door. Let op: je wordt ook gevraagd een reserve-keuze te maken, voor het geval een workshop niet doorgaat of al vol is. Plaatsing op volgorde van aanmelding. Je ontvangt van ons een automatische bevestiging. Een week van tevoren ontvang je per e-mail een herinnering en routebeschrijving.

Klik hier voor een uitgebreid Overzicht werksessies congres 22 septemberInventarisatie voor de workshops


Eerste keuze workshop

1. Gek van GGZ

2. Medical Sribes

3. Meer aandacht voor LVB

4. Zo verbeter je de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

5. Fit op weg Poli, deze workshop zit vol!

6. Herstelondersteunende intake

9. Indicatiestelling als proces: de praktijk

10. Indicatiestelling als proces: onderzoek

Tweede keuze workshop

1. Gek van GGZ

5. Fit op weg Poli

6. Herstelondersteunende intake

7. Wachttijden app

8. GGZhuiz Zwolle: Samenwerking tussen huisartsen en GGZ

12. Wat doen huisarts en de POH-GGZ?

13. Versnellingskamer: aan de slag met jouw vraag

14. Welzijn Op Recept als instrument GGZ in de Wijk

Derde keuze workshop

4. Zo verbeter je de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

6. Herstelondersteunende intake

7. Wachttijden app

8. GGZhuiz Zwolle: Samenwerking tussen huisartsen en GGZ

9. Indicatiestelling als proces: de praktijk

11. Autisme: de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional

12. Wat doen huisarts en de POH-GGZ?

Reserve keuze workshop

1. Gek van GGZ

2. Medical Sribes

3. Meer aandacht voor LVB

4. Zo verbeter je de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

5. Fit op weg Poli, deze workshop zit vol!

6. Herstelondersteunende intake

7. Wachttijden app

8. GGZhuiz Zwolle: Samenwerking tussen huisartsen en GGZ

9. Indicatiestelling als proces: de praktijk

10. Indicatiestelling als proces: onderzoek

11. Autisme: de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional

12. Wat doen huisarts en de POH-GGZ?

13. Versnellingskamer: aan de slag met jouw vraag

14. Welzijn Op Recept als instrument GGZ in de Wijk

Datum 22.09.2020
Tijd 09.15 uur tot 16.30 uur
Locatie Muntgebouw, Leidseweg 90 te Utrecht
Kosten Niet van Toepassing