Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen

Op 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De onderwerpen ruimte en wonen zijn belangrijker dan ooit. De schaarse ruimte wordt vanuit alle hoeken geclaimd. Uit een publieksenquête van I&O Research blijkt dat de woningnood, na COVID-19, de grootste uitdaging vormt voor het nieuwe kabinet. Wat moet de nieuwe regering doen? Op vrijdag 26 februari gaan wij hierover in gesprek met politici (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, SP en mogelijk ChristenUnie) en experts op dit vakgebied.

Wat kunt u verwachten?

Onder leiding van Paul Gerretsen (Deltametropool) en Hamit Karakus (Platform31) wordt, behalve over de onderlinge verschillen, ook gesproken over mogelijke gedeelde oplossingen, vooruitlopend op de komende kabinetsformatie.

Het debat kent drie onderdelen ingeleid door de experts Hans Leeflang, Hugo Priemus en Co Verdaas (samen 150 jaar ervaring):

  1. Oplossingen voor de woonproblematiek
  2. Keuzes voor de inrichting van de schaarse ruimte
  3. De bestuurlijke organisatie van ruimte en wonen

Voor het vakblad Ruimte en Wonen analyseerden vier professionals voor hun studie Master of Urban and Area Development (MUAD) van Hogeschool Utrecht de verkiezingsprogramma’s. In de aanloop naar dit debat delen zij de bevindingen uit hun uitgebreide onderzoek op de websites van Ruimte en Wonen en Platform31.

AANMELDEN
Datum 26.02.2021
Tijd 15.00-17.00 uur