VerDuS SURF Festival 2021

In 2021 komt het VerDuS SURF-programma tot een einde. Op 25 maart 2021 markeren we dit moment met een online festival voor iedereen die betrokken is bij VerDuS SURF en iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio’s op dit moment.

‘Pre-festival’:

In de ochtend zijn er van 10.30 tot 12.00 uur drie grote deelsessies over de grote nationale SURF-projecten R-LINK (over kleine burgerinitiatieven en participatie), SCRIPTS (over Mobility as a Service) en U-SMILE(prikkeling van het gedrag van mobilisten).

Opening & lunchtalks:

Na een gezamenlijk openingsmoment tijdens de lunch, kun je je broodje eten tijdens een aantal lunchtalks waarin SURF-onderzoekers en hun praktijkpartners hun ontwikkelde instrumenten voor steden presenteren.

Middagsessies:

In de eerste helft van de middag zijn er verschillende sessies rond de grote thematische synthesestudies die momenteel worden uitgevoerd. Ga daar de dialoog aan over de grote maatschappelijke opgaven en de kennis die daar binnen en buiten VerDuS SURF over ontwikkeld is. Er zijn sessies over mobiliteit, klimaatadaptatie & energietransitie, circulariteit, stedelijke transformatie, wonen en werken en economische veerkracht. Ook is er een speciale sessie over wat we kunnen leren rond het werken met living labs.

Plenaire debatten:

In de tweede helft van de middag presenteert Martijn van der Steen zijn VerDuS-essay over governancevraagstukken en oplossingen voor de grote stedelijke opgaven. Aansluitend is er een debat waarin we terugblikken op vier jaar onderzoek en het mogelijke vervolg. Praat daarover zelf ook mee en geef gedurende de hele dag alvast je input over de opgaven van morgen en de mogelijke bijdrage van de wetenschap hieraan.

Het definitieve programma en een aanmeldmogelijkheid volgen in januari.

AANMELDEN
Datum 25.03.2021
Tijd 10.30-16.30 uur