VerDuS-congres

Noord, oost, zuid, west, midden: overal in Nederland zijn stedelijke regio’s aan de slag met transitie en transformatie ingegeven door opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Hoe kan gezamenlijke kennisontwikkeling hierbij helpen? Dat is de centrale vraag voor en tijdens het VerDuS-congres op donderdag 29 november 2018.

VerDuS-SURF (Smart Urban Regions of the Future) is hét kennisprogramma van het Rijk, NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s. In SURF werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen. Ze doen dit onder meer via casestudies en living labs in verschillende regio’s van Nederland en daarbuiten.

Tijdens het vierde congres van kennisinitiatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden), dat het SURF-programma mogelijk maakt, staat de kennisontwikkeling voor de opgaven van stedelijke regio’s in Nederland centraal. In sessies per stedelijke regio worden praktijk en lopend onderzoek in die stedelijke praktijk naast elkaar gelegd. Plenair zijn er key note-bijdragen van Frank van Oort (EUR) over ‘het Nederland van de regio’s’ en van Ellen van Bueren (TUD) rond ‘Transformatie en transformatie in steden’.

AANMELDEN
Datum 29.11.2018
Tijd 9.30 tot 17.15 uur eindigen met een borrel
Locatie Kleine haag 2 te Amersfoort