Van oude patronen naar nieuwe oplossingen

Let op!

Hartelijk dank voor uw interesse in de inspiratiedag ‘Van oude patronen naar nieuwe oplossingen’. Wegens grote animo hebben we de mogelijkheid voor het aanmelden moeten sluiten. We hebben een groot aantal mensen op de wachtlijst staan en ook deze hebben we gesloten.

Geïnteresseerden die zich op de dag zelf aanmelden bij de locatie worden niet toegelaten.

Jeugdhulp in transformatie vanuit het perspectief van de professional

Programma

09:00 uur Ontvangst
09:45 uur Welkom en opening door dagvoorzitter
Marcel Bamberg
09:50 uur Plenair programma
Met aandacht voor de visie op transformatie van de jeugdhulp in Haaglanden en de opgaven voor
de toekomst, met medewerking van o.a. Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid,
gemeente Den Haag
10:40 uur Festivalprogramma met diverse deelsessies en inspirerende sprekers
Klik hier voor uitgebreide informatie over de sessieonderdelen
Met bijdragen van onder meer:
Kees Kouwenhoven over Werkdruk en werkgeluk
Maurits Boote over Macht en onmacht bij ervaringsdeskundigheid
Adele Grosse over Vakmanschap, kwetsbaarheid en transformatie van de professional
Marjolijn Distelbrink over Diversiteit in de jeugdhulp
José Koster over Ouderschap
Leonie Terlouw en Kim Pigge over Schakelmomenten in de keten
Riny Moonen over Sociale Netwerkstrategieën
Klik hier voor het overzicht van de sessies
14:45 uur Plenaire wrap-up van de opbrengst en resultaten uit de deelsessies
15:00 uur Experience On Stage: Ik word 18
15:45 uur Borrel

De voorstelling van Experience On Stage is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds 1818 en Vrienden van Xtra.

             

VOOR WIE?

Professionals en managers uit het jeugddomein (jeugdhulp, lokale teams, G.I.’s, welzijn, JGZ, SMW, onderwijs), partners uit de jeugdbeschermingsketen, (vertegenwoordigers van) cliënten, raadsleden, beleidsadviseurs van gemeenten, portefeuillehouders

GEORGANISEERD DOOR

De 10 gemeenten uit de Regio Haaglanden

Accreditatie van SKJ-punten in de vrije ruimte worden aangevraagd

  Geachte,

  Hartelijk dank voor uw interesse in de Places of Hope!. Voor de opening in de Kanselarij is aanmelden niet meer mogelijk maar u bent van harte uitgenodigd met de parade mee te lopen van de Blokhuispoort naar de Kanselarij.

  Vanaf volgende week is de tentoonstelling van donderdag tot en met zondag geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur.

  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 12.04.2019
  Tijd 9.15 uur tot 16.00 uur
  Locatie Dekker Zoetermeer
  Kosten Niet van toepassing