Urban Innovation – the next step

Wat hebben wetenschap en praktijk in Nederland aan de kennis die in internationale projecten worden ontwikkeld? Wat dragen Nederlandse partijen zelf bij aan die projecten op internationaal niveau? Deze vragen staan centraal tijdens het congres over stedelijke innovatie op 6 oktober in Breda. VerDuS – het kennisinitiatief van NWO, Platform31 en het Rijk – nodigt u hiervoor graag uit. Zet de datum alvast in uw agenda!

Verschillende Nederlandse onderzoekers en Nederlandse steden zijn nauw betrokken bij Europese onderzoeksprojecten: samen met collega’s in het buitenland ontwikkelen ze kennis en nieuwe praktijken voor economisch en sociaal krachtige regio’s, met een hoge en duurzame kwaliteit van leven. Hiervoor combineren ze ervaringskennis en wetenschappelijk onderzoek, doen ze experimenten en richten ze living labs in. VerDuS levert een bijdrage aan deze stedelijke ontwikkeling door een aantal nationale en internationale kennisprogramma’s mogelijk te maken. Op 6 oktober maakt u kennis met een aantal betrokken onderzoekers en stedelijke professionals uit deze VerDuS-projecten.

Tijdens het congres wisselt u kennis uit met sprekers en deelnemers op de snijvlakken van raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Samen werkt u onder meer aan de vraag hoe de uitgewisselde kennis een stap verder kan worden gebracht: hoe kan het wetenschappelijk resultaat op één plek leiden tot implementatie en opschaling op andere plekken? En: hoe zijn goede praktijken in stedelijke regio’s verder verdiepen om ervan te leren?

De voertaal is grotendeels Nederlands. Maar omdat er ook enkele internationale sprekers zijn, zullen sommige delen van de conferentie Engelstalig zijn.

Midden in Breda

Tijdens het congres voeren studenten en jonge onderzoekers van NHTV Breda University of Applied Sciences een experiment uit waarbij zij real-time onderzoek doen naar smart hospitality onder de congresdeelnemers. Het congres als mini-stad! Hoe bewegen bezoekers zich tussen de verschillende activiteiten? En is hun gedrag wel duurzaam? En hoe zit dat met de hapjes en de drankjes op het congres? Kan een congres duurzamer worden georganiseerd, net zoals een duurzame smart city? Bredaase Kunstacademiestudenten van AKV | Sint Joost brengen de thematiek van de dag artistiek in beeld. Catering Lokaal zorgt voor het eten en drinken via regionale producten van Bredaase ondernemers. En – last but not least – burgemeester Paul Depla spreekt het welkomstwoord uit.

AANMELDEN
Datum 06.10.2016
Tijd 11.00 uur tot 20.00 uur
Locatie Chasse Theater te Breda
Kosten Niet van Toepassing