University of Hope ‘Voorbij de Participatie: duurzame democratie’ aflevering 1

Nederland staat voor grote ruimtelijke uitdagingen. De komende decennia moeten één miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, maar waar? En hoe? En wat te denken van het klimaat? In navolging van het klimaatakkoord van Parijs (2015) willen wij Nederlanders in 2030 maar liefst de helft minder broeikasgas uitstoten. Hiervoor zal bijvoorbeeld tenminste een kwart van de Nederlandse huizen in 2030 van het gas af moeten zijn. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Nu de doelen zijn gesteld is het tijd om serieus na te denken hoe we deze doelen het beste kunnen bereiken. De hoogste tijd om na te denken hoe we samen tot breed gedeelde besluiten kunnen komen. We willen tenslotte niet alleen een duurzame uitkomst; we hebben ook behoefte aan een duurzaam proces (‘procedural sustainability’, John Robinson).

In dit eerste werkseminar van de University of Hope staat een ‘duurzame democratie’ centraal. We willen voorbij het idee van ‘participatie’ gaan (ofwel, hoe overheden burgers laten ‘meedoen’), en juist andersom gaan kijken hoe overheden nou kunnen aansluiten bij burgers, en al hun bewegingen en activiteiten. Hoe kunnen overheden bijvoorbeeld verbindingen leggen met bestaande initiatieven? En hoe kunnen ze omgaan met conflict en (fel) protest?

We gebruiken daarbij de driehoek van verbeelding, transformatie & democratie.
• Verbeelding gaat over hoe we wezenlijk nieuwe opties in het gesprek kunnen krijgen en houden;
• Transformatie gaat over het succes in het bereiken van de doelen van de duurzaamheidstransitie;
• Democratie gaat over het tot stand brengen van legitieme, breed gedeelde besluiten.

Dit werkseminar is een eerste handreiking aan iedereen die werkt aan de grote ruimtelijke opgaven van nu; van de vele landmakers tot de schrijvers van de omgevingsvisies; van ondernemers met nieuwe ideeën, activisten strijdend voor onrecht tot bestuurders met belangrijke verantwoordelijkheden.

Opzet van de middag is als volgt:
12.00: inloop en lunch
13.00: rondleiding en discussie over de tentoonstelling ‘Places of Hope’
14.30: lezing ‘Voorbij Participatie’ door prof. dr. Maarten Hajer gevolgd door discussie
15.15: interactieve sessie geleid door Suzanne Potjer & Maarten Hajer, met o.a. Erik Pool,       Boudewijn Steur en Jurjen van der Weg.
17:00: borrel

Error: Contact form not found.

Datum 19.04.2018
Tijd 12 uur tot 17 uur
Locatie Kanselarij, Turfmarkt 11 te Leeuwarden
Kosten niet van toepassing