University of Hope ‘Perspectief voor dalend Nederland’

Dank voor uw interesse! Deze university zit vol! Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om de tentoonstelling te bezoeken.

Naar aanleiding van de presentatie van het resultaat van het atelier Naar een nieuwe aanpak voor het veen het Lage Midden van Fryslân’ spreken we tijdens deze aflevering van University of Hope over antwoord op de vraag hoe het verder moet met de veengebieden in Nederland. In Friesland, maar ook in Holland en Utrecht is de problematiek rond het veen (bodemdaling, CO2-uitstoot, waterproblematiek, landschapspijn) nijpend. Aan allerlei tafels wordt inmiddels druk naar oplossingen gezocht. In het veen-atelier van Places of Hope is de opgave in het licht van de lange termijn (2050) geplaatst en wordt een perspectief geschetst vanuit de samenhang der dingen.

Na een compacte presentatie van het atelier-resultaat en een aantal reflecties daarop vanuit verschillende invalshoek praten we over de vraag hoe een lange termijn perspectief zou kunnen landen in concrete stappen op de middellange en korte termijn.

Het programma

14.30 – 15.15 uur Compacte presentatie van de resultaten van het atelier ‘‘Weerbaarder, guller en attractiever
door het atelier-team: Peter de Ruyter, Paul Plambeck en Gert Jan vd Born
15.15 – 16.00 uur Reflecties op de resultaten van
Maarten Hajer, curator Places of Hope: wat hebben we hier aan voor de nationale opgave?
Jan van Weperen, bestuurder Wetterskip: over de urgentie van een perspectief voor het 
watersysteem en
de consequenties daarvan
Marten Dijkstra, melkveehouder Aldeboarn: hoe vanuit het perspectief van de boeren stappen 
te zetten?
Dialoog onder leiding van David van Zelm van Eldik (ministerie van BZK)
16.00 – 16.15 uur Intermezzo Jan Kleefstra: de poëzie en muziek van het veen
16.15 – 17.00 uur Groepswerk aan diverse tafels met als doel commentaar op de voorstellen op te halen, maar
vooral ook te bespreken wat er voor nodig is om een lange ter mijn perspectief
als ‘Weerbaarder, guller en attractiever’ te laten landen: op nationaal niveau, op regionaal niveau,
in kansrijke gebieden en in lokale initiatieven (landmakers) met o.a. Wieke Tas (ministerie van
LNV), Hanna Lára Pálsdóttir (ministerie van BZK), Douwe Jonkers (ministerie van IenW) en Saskia
Ferf Jentink (ministerie van BZK / NOVI)
17.00 – 17.15 uur Conclusies plenair en afsluiting
17.15 – 18.00 uur Borrel

Dank voor uw interesse! Deze university zit vol! Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om de tentoonstelling te bezoeken.

Error: Contact form not found.

Datum 25.05.2018
Tijd 13.30 uur tot 17 uur
Locatie Kanselarij, Turfmarkt 11 te Leeuwarden
Kosten Niet van toepassing