University of Hope ‘Het zelfbewuste Noorden’

In het atelier ‘Zelfbewust Noord Nederland’ onderzoeken we wat het Noorden (Friesland, Groningen en Drenthe) zijn inwoners, ondernemers, toeristen en nieuwkomers als omgeving voor vestiging of verblijf te bieden heeft. En we schetsen beelden van wat de grote opgaven op gebied van demografie, economie, energie en klimaat die op het Noorden afkomen voor de kwaliteiten van het Noorden als leefomgeving kunnen betekenen. Zouden die zo kunnen worden aangepakt, dat de gemeenschappen, de landschappen en de karakteristieken die het Noorden zijn krachtige imago geven er versterkt uit te voorschijn komen? De uitkomsten van het atelier kunnen worden ingezet bij het ontwikkelen van toekomstperspectieven en  omgevingsvisies op nationale, provinciale, regionale en lokale schaal.

Tijdens deze aflevering van University of Hope presenteren we de tussenstand van het atelier na drie bijeenkomsten. Ook nodigen we een aantal Noordelijke ‘landmakers’ uit die al volop bezig om perspectieven voor de genoemde opgaven op regionale en lokale schaal concreet vorm en inhoud te geven. Na een compacte presentatie van het atelier-resultaat tot nog toe en een aantal reflecties daarop vanuit verschillende invalshoek praten we over de vraag hoe we de eerste resultaten van het atelier en de inzichten van de landmakers concreet zouden kunnen maken in lessen, do’s en dont’s voor het ontwikkelen van visies, programma’s en projecten in Noord Nederland.

Het programma
14.00 – 14.30 uur Ontvangst
14.30 – 15.15 uur Compacte presentatie van de tussen-resultaten van het atelier Zelfbewust Noord-Nederland door
Peter Nicolai, Enno Zuidema, Jelmer Pijlman en Peter Veenstra
15.15 – 16.00 uur Reflecties op de resultaten van
Maarten Hajer, curator Places of Hope
Daan Zandbelt, rijksadviseur fysieke leefomgeving
Gert de Roo, hoogleraar planologie RUG
Bettina Bock, hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid RUG
Herwil van Gelder, wethouder Leeuwarden
Dialoog onder leidingvan David van Zelm van Eldik(ministerie van BZK)
16.00 – 16.45 uur Groepswerk aan drie tafels waaraan we van gedachten wisselen over de vraag wat de perspectieven,
die in het atelier voor Noord Nederland zijn geschetst, betekenen voor een aantal praktijken waarin aan de toekomst van het Noorden wordt gewerkt: zoals de initiatieven van de ‘landmakers’ van Noord Nederland, de NOVI, de omgevingsvisies van de provincies, plannen en projecten op niveau van regio, stad en dorp.
16.45 – 17.00 uur Conclusies plenair en afsluiting
17.00 – 18.00 uur Borrel

 

  Uw keuze voor het programma

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 22.06.2018
  Tijd 12 uur tot 17 uur
  Locatie Turfmarkt 11 te Leeuwarden
  Kosten niet van toepassing