University of Hope #4 ‘Duurzame Energie-Democratie’

In de eerste twee weken van juli 2018 ervaart Friesland hoe het is om zonder fossiele brandstoffen te reizen. De beweging ‘Friesland Fossielvrij’ die dit mogelijk maakt is een uiting van een nieuwe democratische wind die door de wereld waait. De energietransitie gaat immers niet alleen over elektriciteit en warmte, maar ook over kansen voor burgers, bedrijven en overheden om zelf aan de slag te gaan, eigenaar te worden en opbrengsten lokaal te investeren en een nieuwe regionale economie vorm te geven. Eigenaarschap kan bijdragen aan een versterking van de regio, in het bijzonder krimpgebieden. Maar dit gaat geenszins vanzelf. Vaak worden burgers nauwlijks deelgenoot gemaakt, zijn de obstakels te groot, zit regelgeving tegen en worden de lasten en lusten oneerlijk verdeeld. Hoe kunnen we dit ombuigen om de transitie naar duurzame energie te versnellen en een levendige democratie te realiseren? Die vraag is relevanter dan ooit: met alle investeringen tot 2030 bepalen we nu hoe de rest van 21eeeuw er uit zal zien.

Tijdens deze aflevering van University of Hope stellen we de vraag: hoe kunnen we een post-fossiel democratie vormgeven? We halen op wat er nu al gebeurd in het binnen- en buiteland en bespreken modellen, kansen en risico’s en vereisten voor financiering en wat er van de overheid wordt gevraagd. Aan het woord komen Friese Landmakers, sleutelfiguren in de Friese energietransitie en betrokkenen vanuit gemeentes, provincie en de Rijksoverheid. We gaan met elkaar in debat over de mogelijkheden en benodigdheden voor het delen van eigenaarschap en welke nieuwe samenwerking dit vraagt. We sluiten af met een discussie over de concrete acties, de rol van de overheid, mogelijke financieringsvormen en hoe ontwerpprocessen meer toekomstgericht kunnen worden gemaakt.

Het Programma

12.30 uur Inloop met Lunch
13.00 uur Rondleiding over de tentoonstelling Places of Hope
14.30 uur Opening en korte inleiding
door Maarten Hajer (curator Places of Hope en hoogleraar Urban Future Studio) en Jesse Hoffman (onderzoeker Places of Hope en de Urban Futures Studio)
 

 

 

 

 

Discussie over de kansen en uitdagingen van een duurzame-energie-democratie in Friesland.
Met stellingnames door:
Bouwe de Boer, Kwartiermaker Freonen Fan FossylFrij Fryslân
Luc van Tiggelen, Landmaker Duurzaam Ameland
Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie
Vera Pieterman, plv. directeur Energie & Omgeving, Ministerie van EZK
Thomas Ietswaart, Provincie Fryslân, Energietransitie en circulair grondstoffengebruik
Michel Hendriks, directeur, Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)
Dialoog olv. Maarten Hajer en Jesse Hoffman, Urban Futures Studio
16.15 uur Groepswerk aan tafels  waarbij we samen ideeen uitwisselen over concrete programma’s en de rol van de (rijks)overheid
16.45 uur Conclusies plenair en afsluiting
17.00 uur Borrel
Aanmelden (u kunt zich aanmelden vanaf de lunch en een rondleiding krijgen of u sluit om 14.30 uur aan)

Error: Contact form not found.

Ik zal vanaf 12.30 uur bij het programma aanwezig zijn

Ik zal vanaf 14.30 uur bij het programma aanwezig zijn

Datum 13.07.2018
Tijd 12 uur tot 17 uur
Locatie Turfmarkt 11 te Leeuwarden
Kosten niet van toepassing