University of Hope #7 Verstedelijking #2

De echte uitdaging van de verstedelijking van de toekomst is om meerdere opgaven te koppelen, om wijken niet alleen duurzamer te bouwen en de CO2-uitstoot te beperken, maar ook om meer werkgelegenheid te creëren, ruimte voor ontspanning, beweging en ontmoeting te bieden, en nieuwe vormen van mobiliteit te stimuleren. Dit waren conclusies uit de vorige aflevering van de University of Hope over verstedelijking in september. Maar hoe formuleren we die nieuwe collectieve opdracht, waar, met wie en wie beslist daarover, daarover gaat deze tweede aflevering over verstedelijkingop maandag 5 novemberin de Kanselarij in Leeuwarden.

Het programma bestaat uit drie onderdelen: ten eerste een rondleiding door de tentoonstelling Places of Hope, daarnaast presenteren enkele keynotes hun visie op de verstedelijking van de toekomst en tenslotte een verdiepend gesprek in groepen en plenair. We sluiten af met een borrel.

Het programma
13.30 Rondleiding door de tentoonstelling Places of Hope met inleiding door Maarten Hajer
14.30 Visie op de verstedelijking door Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ordening, ministerie van BZK
Keynotes geven hun visie op de verstedelijking van Nederland:
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester en lid van het College van Rijksadviseurs 
Adrie Duivenstijn, politicus en denker 
Paul Gerretsen, Agent Vereniging Deltametropool
Reflectie op de inleidingen door Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures Studio
15.30 Table of Hope, verdiepend gesprek in groepen
16.15 Plenaire discussie onder leiding van David van Zelm van Eldikministerie van BZK
17.00 Borrel in het Café van de Kanselarij.

Onderstaand het aanmeldformulier. U kunt bij keuze programma aangeven vanaf welk moment u zult arriveren. Om 13.30 uur start een rondleiding door de Places of Hope tentoonstelling en om 14.30 start het programma van de University of Hope.
Uw keuze voor het programma


Ik volg het programma vanaf 13.30 uur en start met de rondleiding

Ik volg het programma vanaf 14.30 uur zonder rondleiding

Datum 05.11.2018
Tijd 13.00 uur tot 17.00 uur
Locatie De Kanselarij, Turfmarkt 11 te Leeuwarden
Kosten niet van toepassing