University of Hope #7 Verstedelijking #2

De echte uitdaging van de verstedelijking van de toekomst is om meerdere opgaven te koppelen, om wijken niet alleen duurzamer te bouwen en de CO2-uitstoot te beperken, maar ook om meer werkgelegenheid te creëren, ruimte voor ontspanning, beweging en ontmoeting te bieden, en nieuwe vormen van mobiliteit te stimuleren. Dit waren conclusies uit de vorige aflevering van de University of Hope over verstedelijking in september. Maar hoe formuleren we die nieuwe collectieve opdracht, waar, met wie en wie beslist daarover, daarover gaat deze tweede aflevering over verstedelijkingop maandag 5 novemberin de Kanselarij in Leeuwarden.

Het programma bestaat uit drie onderdelen: ten eerste een rondleiding door de tentoonstelling Places of Hope, daarnaast presenteren enkele keynotes hun visie op de verstedelijking van de toekomst en tenslotte een verdiepend gesprek in groepen en plenair. We sluiten af met een borrel.

Het programma

13.30 Rondleiding door de tentoonstelling Places of Hope met inleiding door Maarten Hajer
14.30 Visie op de verstedelijking door Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ordening, ministerie van BZK
 

 

 

 

 

 

15.30

16.15

Keynotes geven hun visie op de verstedelijking van Nederland:

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester en lid van het College van Rijksadviseurs

Adri Duivensteijn, Politicus en denker

Paul Gerretsen, Agent Vereniging Deltametropool

Bettina Bock, Bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland

Reflectie op de inleidingen door Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures Studio

Table of Hope, verdiepend gesprek in groepen

Plenaire discussie onder leiding van David van Zelm van Eldik, ministerie van BZK

17.00 Borrel in het Café van de Kanselarij.

Onderstaand het aanmeldformulier. U kunt bij keuze programma aangeven vanaf welk moment u zult arriveren. Om 13.30 uur start een rondleiding door de Places of Hope tentoonstelling en om 14.30 start het programma van de University of Hope.

  Uw keuze voor het programma

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Ik volg het programma vanaf 13.30 uur en start met de rondleiding

  Ik volg het programma vanaf 14.30 uur zonder rondleiding

  Datum 05.11.2018
  Tijd 13.00 uur tot 17.00 uur
  Locatie De Kanselarij, Turfmarkt 11 te Leeuwarden
  Kosten niet van toepassing