University of Hope # 8 Regio en rijk in gesprek over toekomst Friese veenweidegebied’ #2

Op 13 november 2018 gaan rijk en regio met elkaar in gesprek over de toekomst van het Friese veenweidegebied. Dit symposium is bestemd vooralle betrokkenen bij het Friese veenweideprogramma, zowel in Friesland, bij kennisinstellingen als bij het rijk.  U bent van harte welkom!

Programma

Het hoofddoel van het programma is dat de betrokkenen uit de regio (leden van werkgroepen, klankbordgroepen en ambtenaren) in gesprek gaan met betrokkenen van het rijk over de toekomst van het veenweidegebied.
Het symposium is een vervolg op de drukbezochte ‘University of Hope’ van 25 mei in de Kanselarij in Leeuwarden. Daar is een nieuwe toekomst voor het veenweidegebied besproken en bediscussieerd, klik hier op het verslag.

Het atelier University of hope had als doel om te onderzoeken of en hoe de lange termijn veranderingen rendabele vormen van landgebruik mogelijk maken. Uit het atelier blijkt dat er op termijn nog goed te boeren valt.  Maar nog lang niet iedereen is overtuigd. Zeker binnen de landbouw is het voorstel kritisch ontvangen.

In de tussentijd werken we in de regio met elkaar aan het veenweideprogramma en leren we elke dag. We krijgen nieuwe inzichten en bedenken nieuwe oplossingen. Tegelijkertijd heeft Minister Schouten haarvisie op de toekomst gepresenteerd. Een visie die in de regio moet landen.

Een goed moment om het gesprek over de toekomst van het veenweidegebied en de landbouw voort te zetten. Een gesprek tussen de regio en het rijk, tussen de mensen met praktijkervaring, beleidsmakers en kennisinstellingen.  De centrale vragen zijn:

 • wat heeft de regio nodig van het rijk
 • wat heeft de regio het rijk te bieden

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sytse Kroes: s.kroes@weusthuis.nl of telefoonnummer 06 –  13 49 09 91

U kunt zicht via onderstaand formulier aanmelden

  Uw keuze voor het programma

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 13.11.2018
  Tijd 9.30 uur tot 15.00 uur
  Locatie De Kanselarij, turfmarkt 11 te Leeuwarden