University of Hope #6 Mobiliteit in 2050

Ons mobiliteitsgedrag zal er in 2050 anders uitzien, zoveel is zeker. Maar wat verandert er dan? Gaan we massaal in zelfrijdende auto’s rijden die op afroep beschikbaar zijn? Zet de trek naar de stad door of gaan mensen de rust van het platteland weer waarderen? En komt die hyperloop er, waardoor je binnen een kwartiertje van Leeuwarden in Maastricht bent? Allemaal vragen die zonder glazen bol niet te beantwoorden zijn. En misschien is dat maar beter ook. Het gaat er namelijk niet om wat er allemaal kan gebeuren, wat er technologisch mogelijk is, maar wat we willen dat er gebeurt. Hoe organiseren we mobiliteit zo dat het mensen in staat stelt hun leven vorm te geven zoals ze dat wensen terwijl we de grenzen van wat de aarde aankan niet nog verder oprekken? Is er een toekomst denkbaar waarbij we niet iedere dag naar het werk gaan, maar ons leven per week indelen?

Daar moeten we goed over nadenken, over praten, met elkaar in discussie gaan en dat doen we op vrijdagmiddag 19 oktober in de Kanselarij in Leeuwarden. Alle reden dus om in deze aflevering van de University of Hope stil te staan bij onze mobiliteit in van de toekomst. De opzet van de bijeenkomst is hierop toegesneden: alle sprekers zullen hun lezing situeren in het jaar 2050.

Bevestigde sprekers:

 • Maarten Hajer hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en Curator Places of Hope, zal een minicollege geven over de dynamiek van visies en protest in de ontwikkeling van mobiliteit. Denk aan Jane Jacobs die Robert Moses’ plannen voor snelwegen dwars door de stad beteugelde in de jaren ’60 in New York en de strijd om fietspaden in de jaren ’70. Daarnaast zal hij stilstaan bij een aantal succesvolle protestacties die tussen 2018 en 2050 plaatsvonden.
 • Daniëlle Snellen plv sectorhoofd bij het Planbureau voor de Leefomgeving schetst scenario’s in 2050.
 • Shyreen Shaib beleidsmedewerker strategie en innovatie bij DG mobiliteit bij het ministerie van IenW, geeft ons inzicht in haar beeld op de mobiliteit in 2050.

Open oproep: in deze editie van Places of Hope staan we open voor prikkelende en inspirerende pitches waar we zelf nog niet opgekomen waren. Er zijn 2 voorwaarden: 1. De pitch duurt maximaal 5 minuten, 2. de pitch moet gegeven worden alsof we in het jaar 2050 zijn. Als je interesse hebt kun je contact opnemen met p.pelzer@uu.nl

De curator en gespreksleider van deze University of Hope is Peter Pelzer, Universitair Docent Planologie aan de Universiteit Utrecht.

Onderstaand het aanmeldformulier. U kunt bij keuze programma aangeven vanaf welk moment u zult arriveren. Om 13.30 uur start een rondleiding door de Places of Hope tentoonstelling en om 14.30 start het programma van de University of Hope.

  Uw keuze voor het programma

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Ik volg het programma vanaf 13.30 uur en start met een rondleiding

  Ik volg het programma vanaf 14.30 uur zonder de rondleiding

  Datum 19.10.2018
  Tijd 13.30 inloop en rondleiding, 14.30 aanvang programma en 17.00 uur borrel
  Locatie Kanselarij, Turfmarkt 11 te Leeuwarden
  Kosten niet van toepassing