University of Hope #5 Verstedelijking

Nederland staat voor grote opgaven: de bouw van een miljoen huizen, het nakomen van klimaatafspraken. Wat betekent dat voor de verstedelijking? Ligt de toekomst eigenlijk in de stad? Hoe maken we plekken maken waar we in de toekomst graag wonen en werken? Is een gezond stedelijk leven voor iedereen haalbaar? Hoe ziet de wijk van de toekomst eruit? Deze vragen komen aan bod in de University of Hope op donderdag 13 september in de Kanselarij in Leeuwarden waar een veelzijdig programma wordt aangeboden.

Het programma bestaat uit drie onderdelen. Na de lunch wordt er een rondleiding door de tentoonstelling Places of Hope aangeboden met vooraf een inleiding door de curator Maarten Hajer. Daarnaast wordt er een verdiepend gesprek gevoerd in de University of Hope met diverse inleidingen en aansprekende casuïstiek. Ten slotte biedt de gemeente Leeuwarden een tweetal boekenpresentaties aan met afsluitend een buffet.

Onderstaand de eerste opzet van het programma

12.30 Aankomst met lunch
13.00 Rondleiding Places of Hope met inleiding door de curator Maarten Hajer
14.00 University of Hope #5 Verstedelijking
Presentatie van het onderzoek naar de Wijk van de Toekomst door Bright en Urban Future Studio
Casuïstiek vanuit een aantal gemeenten
Table of Hope
16.15 Pauze
16.30 Aanvang in de grote zaal van de Kanselarij. Boekenpresentaties: “Ruimte voor Karakter” en “Leeuwarden maakt school”
met supervisor, bestuurder, architecten en een gesprek onder leiding van Maarten Hajer.
18.30 Buffet en gelegenheid om de tentoonstelling Places of Hope te bezoeken.
19.30 Afsluiting

Aanmelden*

*Wij vragen u tevens aan te geven aan welke programma onderdelen u wilt deelnemen.

  Uw keuze voor het programma

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Ja, ik neem graag deel aan het programma onderdeel om 12.30 uur voor de lunch en de rondleiding

  Nee, ik zal later arriveren

  Ja, ik neem graag deel aan het programma onderdeel om 14.00 uur de University of Hope #5

  nee, ik zal later arriveren

  Ja, ik neem graag deel aan het programma onderdeel om 16.30 uur de Discussiebijeenkomst

  Nee, ik zal hier niet aan deelnemen

  Ja, ik zal aan de borrel en het buffet deelnemen

  Nee, ik zal niet aan de borrel en het buffet deelnemen

  Datum 13.09.2018
  Tijd 12.00-18.30 uur
  Locatie Turfmarkt 11 te Leeuwarden
  Kosten nvt