Trendtalks

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Op basis van de trendstudie zendt Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de belangrijkste opgaven, namelijk:

  • De ruimte- en woonopgave: goed wonen en leven
  • De economische opgave: bouwen aan een veerkrachtige regionale economie
  • De zorg- en welzijnsopgave: iedereen doet mee
  • De duurzaamheidsopgave: energie en klimaat

Tijdens deze trendtalks reflecteren gesprekspartners uit ons netwerk op de actuele trends en scherpen deze aan. Daarnaast is er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen. Bent u erbij?

Programma

Tijdens iedere trendtalk wordt u door Koos van Dijken (Platform31) meegenomen in korte introductie van de opgave, bijbehorende trends en ontwikkelingen. Onder leiding van een professionele host volgt vervolgens een gesprek met diverse tafelgasten uit ons netwerk.

Meer informatie over de exacte invulling van de trendtalks volgt. U kunt zich nu al aanmelden!

Trendtalks

Trendtalk: Ruimte- en woonopgave
Maandag 4 oktober | 16:00-17:15 uurDe vele conflicterende ruimteclaims en de krappe woningmarkt staan volop in de belangstelling. Maar hoe kunnen we de druk op de woningmarkt aanpakken en deze voor iedereen toegankelijk houden? En hoe gaan we slim om met de beschikbare ruimte?
Trendtalk: Economische opgave
Dinsdag 12 oktober | 16:00-17:15 uurDe economische ontwikkeling zal de komende tijd nog grotendeels worden bepaald door het verloop van de coronapandemie. Wat kunnen we betekenen om impact te realiseren ten behoeve van het herstel en de transitie van de regionale economie?
Trendtalk: Zorg- en welzijnsopgave
Dinsdag 9 november | 16:00-17:15 uurEr is in toenemende mate sprake van perspectief- en kansenongelijkheid tussen inwoners. Wat betekent dat voor de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg? Hoe versterken we de veerkracht? Welke rol zouden domotica en e-health kunnen spelen als oplossing voor een tekort aan personeel?
Trendtalk: Duurzaamheidsopgave
Dinsdag 16 november | 16:00-17:15 uurDe komende tien jaar moeten Rijk en gemeenten belangrijke stappen zetten om de doelstellingen in 2030 én 2050 te kunnen halen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Maar hoe gaan we dat doen?
AANMELDEN
Datum 09.11.2021
Tijd 16.00-17.15 uur
Locatie Online event