Symposium Ondersteunen van kwetsbare jongeren

Let op!

Hartelijk dank voor uw interesse in het symposium ‘Ondersteunen van kwetsbare jongeren’. Wegens het grote animo hebben we de mogelijkheid voor het aanmelden moeten sluiten. Inmiddels hebben we ook de wachtlijst moeten sluiten.Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gehouden van deze bijeenkomsten schrijft u zich dan in voor de  nieuwsbrief van het IVO klik hier

Deelnemers die zich op de dag zelf aanmelden bij de locatie worden niet toegelaten.

Op donderdag 21 maart 2019 organiseert het Erasmus Urban Youth Lab in de Machinist in Rotterdam een symposium over ondersteuning van kwetsbare jongeren. Een deel van de opgroeiende jongeren krijgt te maken met bijvoorbeeld psychosociale, financiële of huisvestingsproblemen en/of middelengebruik. Om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren sociaal uitgesloten raken en niet meer participeren in de maatschappij, verdienen zij ondersteuning in de vorm van jeugdhulp, het Jongerenloket of een mentorprogramma. Zo kan voorkomen worden dat jongeren uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken of in het criminele circuit terechtkomen. Soms richt de ondersteuning zich op het re-integreren in de maatschappij nadat problemen al ontstaan zijn.

Tijdens het symposium brengen we de perspectieven van wetenschappers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers samen. Er vinden workshops en presentaties plaats, waarbij ruimte is voor discussie. Sluit het huidige hulpaanbod bijvoorbeeld wel aan bij jongeren? Hoe betrekken we de doelgroep zelf bij het (door)ontwikkelen van interventies? En hoe gaan we om met jongeren die afwijzend tegenover hulp staan?

Het symposium wordt georganiseerd door het Erasmus Urban Youth Lab. Dit is een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstituut IVO, Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum.

  Geachte,

  Hartelijk dank voor uw interesse in de Places of Hope!. Voor de opening in de Kanselarij is aanmelden niet meer mogelijk maar u bent van harte uitgenodigd met de parade mee te lopen van de Blokhuispoort naar de Kanselarij.

  Vanaf volgende week is de tentoonstelling van donderdag tot en met zondag geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur.

  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 21.03.2019
  Tijd 13.00 inloop, 13.30 uur aanvang, 16.30 eindtijd met borrel
  Locatie De Machinist te Rotterdam
  Kosten NVT