Symposium Ondersteunen van kwetsbare jongeren

Let op deze bijeenkomst zit vol. U kunt zich nog aanmelden maar dan wordt u op de wachtlijst geplaatst

Op donderdag 21 maart 2019 organiseert het Erasmus Urban Youth Lab in de Machinist in Rotterdam een symposium over ondersteuning van kwetsbare jongeren. Een deel van de opgroeiende jongeren krijgt te maken met bijvoorbeeld psychosociale, financiële of huisvestingsproblemen en/of middelengebruik. Om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren sociaal uitgesloten raken en niet meer participeren in de maatschappij, verdienen zij ondersteuning in de vorm van jeugdhulp, het Jongerenloket of een mentorprogramma. Zo kan voorkomen worden dat jongeren uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken of in het criminele circuit terechtkomen. Soms richt de ondersteuning zich op het re-integreren in de maatschappij nadat problemen al ontstaan zijn.

Tijdens het symposium brengen we de perspectieven van wetenschappers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers samen. Er vinden workshops en presentaties plaats, waarbij ruimte is voor discussie. Sluit het huidige hulpaanbod bijvoorbeeld wel aan bij jongeren? Hoe betrekken we de doelgroep zelf bij het (door)ontwikkelen van interventies? En hoe gaan we om met jongeren die afwijzend tegenover hulp staan?

Het programma komt eind januari online.

Zelf bijdragen?
Mocht u zelf een bijdrage willen leveren aan het symposium door het geven van een presentatie of workshop, stuur dan uiterlijk 14 januari een mail aan Wendy van Schie, info@wvscongres.nl onder vermelding van ‘symposium ondersteunen van kwetsbare jongeren’.

Het symposium wordt georganiseerd door het Erasmus Urban Youth Lab. Dit is een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstituut IVO, Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum.

AANMELDEN voor de wachtlijst
Let op deze bijeenkomst zit vol. U kunt zich nog aanmelden maar dan wordt u op de wachtlijst geplaatstJouw keuze voor het programma

Datum 21.03.2019
Tijd 13.00 inloop, 13.30 uur aanvang, 16.30 eindtijd met borrel
Locatie De Machinist te Rotterdam
Kosten NVT