Symposium ‘Kwetsbare jongeren’

Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) beantwoordt al sinds 1989 onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen voor (semi)overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Ons onderzoek richt zich vooral op de domeinen welzijn, zorg en verslaving, maar reikt vaak voorbij sectorgrenzen – tot thema’s als wonen, werken en schulden.

AANMELDENJouw keuze voor het programma

Datum 21.03.2019
Tijd 13.00 inloop, 13.30 uur aanvang, 16.30 eindtijd met borrel
Locatie De Machinist te Rotterdam
Kosten NVT