Studiedag ‘Boost’ de verandering!

Vanuit het stimuleringsprogramma Gezond in… organiseren Platform31 en Pharos op woensdag 21 juni de zesde landelijke studiedag. Op deze dag staat het teweeg brengen en borgen van verandering centraal. Wat zijn daarbij onontbeerlijke competenties? Hoe vorm je krachtige coalities die helpen bij het bereiken van je ambities? We gaan in gesprek met de pioniers van GIDS. Hoe zorgen zij voor beweging in hun gemeente, wat levert dat op en hoe ziet hun volgende fase eruit? Meld u nu aan voor de Studiedag ‘Boost’ de verandering! Uw lokale partner of collega uit een ander domein zijn ook van harte welkom.

Drie jaar geleden sloegen 164 GIDS-gemeenten samen met Gezond in… nieuwe wegen in. Op weg naar gelijke gezondheidskansen. Met als succesformule: creëren van onderop en benutten van de motivatie en energie van inwoners en professionals. Met niet alleen focus op leefstijl, maar ook op dieperliggende oorzaken. Het verder in gang zetten van deze verandering is waar het om draait. Alles met één doel voor ogen: minder gezondheidsverschillen. Het is vaak nog pionieren maar ook zijn er successen te vieren. Met het doel nog scherper voor ogen gaan we door en geven we de ingezette verandering een ‘boost’. Dat doen we graag samen met u, op de studiedag ‘Boost’ de verandering!

Programma

Dagvoorzitter: Marianne van den Anker

9.30 uur   Inloop
10.00 uur   Welkom
10.15 uur   Wouter Hart – ‘Veranderen vanuit de bedoeling: gezondheid voor iedereen’
10.45 uur   Dr. Maria van den Muijsenbergh –  ´Pleidooi voor ongelijke behandeling´
11.15 uur   Deelsessieronde 1
12.45 uur   Lunch en netwerken
13.45 uur   ‘Pioniers van de verandering’- verhalen uit de wijk
14.15 uur   Deelsessieronde 2
15.45 uur   Afsluiting en borrel

Deelsessies en aanmelden

Deelsessieronde 1 – 11.15 – 12.45 uur

1.1 Krachtige coalities

Gemeenten werken samen aan grote opgaven. Eén daarvan is het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Samenwerken met verschillende organisaties en professionals is daarbij niet meer weg te denken. Krachtige coalities helpen daarbij. Coalities tussen gemeenten onderling én coalities samen met zorgaanbieders van preventie én van zorg. Ook zorgverzekeraars schuiven steeds vaker aan. Alles is Gezondheid kan in de regio een rol spelen bij het vormen van coalities. Wil je weten hoe je krachtige coalities smeedt? Doe dan mee aan deze deelsessie en stel je vragen aan de experts. Bert Hesdahl vertelt namens de provincie en de GGD Zuid-Limburg over ‘Koers Voor Vitaler Limburg’, Janet Vos gaat als programmamanager in op de coalitie ‘Drechtzorg en Drechtsteden’ en Mathilde Dijk informeert ons over ‘Voor Elkaar in Rijnmond’, waar vier verzekeraars en vijftien gemeenten een samenwerking verkennen om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Ook een deskundige van Alles is Gezondheid is aanwezig om vragen te beantwoorden.

1.2 Mini leerkring – Armoede, Schulden & Gezondheid

Begin dit jaar startte Gezond in… de landelijke leerkring preventie van Armoede, Schulden & Gezondheid. De deelnemers van zes GIDS-gemeenten delen daarbinnen informatie over hun lokale aanpakken en verdiepen hun kennis op een aantal kernthema’s zoals vroegopsporing, het bereiken en het betrekken van doelgroepen en het samenwerken met diverse stakeholders. Tijdens deze deelsessie geven we een kijkje in de keuken van de leerkring. Twee deelnemende gemeenten/GGD’en vertellen over hun lokale aanpak en nieuwe inzichten. Vervolgens bespreken we deze bevindingen en vragen we naar jullie ervaringen. Heb je vragen over je eigen aanpak of project? Leg ze voor aan de ervaringsdeskundigen! Ons motto is: samen leren, samen doen!

1.3 Gezond in… voor beginners

Ben je kortgeleden gestart met GIDS/Gezond in… in jouw gemeente en nog onbekend met de brede, integrale aanpak? In deze deelsessie gaan we terug naar de basis en wordt de integrale aanpak van Gezond in… uitgelegd. Deze aanpak bestaat uit vijf sporen en acht pijlers die een belangrijke voorwaarde voor succes vormen. Om een beter beeld te krijgen van wat dit in de praktijk kan betekenen, laten we tijdens de workshop ook een aantal voorbeelden uit het land zien. Zo kun je vol inspiratie aan de slag in je eigen gemeente.

1.4 Netwerkleiderschap; werk maken van een gedeelde verantwoordelijkheid

We werken steeds meer in allianties en netwerken. Dat is niet altijd eenvoudig en zeker niet vanzelfsprekend. Het vraagt bovendien om een specifieke vorm van leiderschap. Met en zonder bestuurders in het netwerk! Netwerkleiderschap is een nieuw fenomeen, veel netwerkleiders zijn op zoek naar de juiste invulling ervan. Hoe vertaal je netwerkleiderschap naar competenties en vaardigheden? Wat doen netwerkleiders nu precies en wat is hun rol? We onderscheiden er vier: die van strateeg, ontwikkelaar, verkenner en procesmanager.Tijdens deze deelsessie gaan we in op deze rollen en onderzoeken we welke onderwerpen, dilemma’s, condities en competenties bij die rollen aan de orde zijn. De sessie wordt begeleid door Edwin Kaats, expert op het gebied van netwerkleiderschap en auteur van o.a. ‘Leren samenwerken tussen organisaties’, managementboek van het jaar.

1.5 Inzicht in gezondheidsverschillen op wijkniveau

Met één druk op de knop én op wijkniveau zien hoe het staat met de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in jouw gemeente? Dat is mogelijk via Waarstaatjegemeente.nl. De gegevens over gezondheidsverschillen en de factoren die daarop van invloed zijn, staan hier overzichtelijk op één plek bij elkaar. Gemeenten kunnen de gegevens gebruiken voor hun lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Maar hoe gebruik je ze en welke gegevens zijn relevant voor het gezondheidsbeleid in jouw gemeente? Tijdens deze sessie kijken we samen hoe je de gegevens effectief kunt gebruiken en hoe je ze inzet binnen een procesgerichte lokale aanpak.

Deelsessieronde 2 – 14.15 – 15.45 uur

2.1 Boost je competenties!

De aanpak van Gezond in… betekent anders werken, anders kijken en (ook intern) veranderen. Wat breng je zelf mee om die verandering aan te jagen? Wat heb je in je om te stimuleren, motiveren, verbinden en te sturen? In deze boost-sessie werk je in korte wisselende rondes aan het herkennen van je eigen kwaliteiten en die van anderen. Want die verandering bereik je niet alleen, en het schaap met vijf poten bestaat niet.

2.2 Leefomgeving in de lift

De leerkring Gezondheid & Ruimte ziet drie type strategieën van pioniers (gemeenten) om via het spoor van fysieke omgeving, gezondheid te bevorderen: gezondheid centraal, één gezondheidsthema voorop of meeliften op een actueel ruimtelijk thema. Welke past bij jouw gemeente en hoe kun je gezondheid een ‘boost’ geven vanuit één van deze strategieën? Naast het gezamenlijk optrekken van de drie domeinen, vraagt het om de inzet van de benodigde expertises. Wat kun jij brengen en wat wil je halen? En, hoe versterk je participatie en betrek je bewoners uit kwetsbare wijken bij de verbetering van de leefomgeving? In deze deelsessie ga je actief aan de slag en werk je ideeën uit voor een integrale aanpak van de leefomgeving met aandacht voor bewoners, die aansluit bij jouw gemeentelijke praktijk.

2.3 Jong geleerd oud gedaan: het onderwijs als partner

Je wilt in jouw gemeente graag het welbevinden en de gezondheid van alle kinderen vergroten? Dan is onderwijs een vanzelfsprekende partner bij het organiseren van integrale zorg voor de jeugd. Alle kinderen gaan naar school en brengen een groot deel van hun tijd daar door. Net zoals ze leren rekenen en schrijven, leren kinderen (bedoeld of niet) gezonde en ongezonde gewoontes aan, emoties hanteren, samenwerken en weerbaar te worden. Een school heeft invloed op dit leerproces, mits ze daar een schoolbrede aanpak voor neerzet en goed samenwerkt met de zorg. Hoe geeft uw gemeente de samenwerking tussen zorg voor de jeugd en het onderwijs vorm? In deze deelsessie geven we een aantal mooie voorbeelden en laten we zien hoe zo’n schoolbrede aanpak volgens de Gezonde School-aanpak eruit kan zien.

2.4 Hoe voorkom je dat vluchtelingen de nieuwe mensen met gezondheidsachterstanden worden?

In veel gemeenten wonen vluchtelingen met een verblijfstatus. Deze kwetsbare nieuwe inwoners lopen een grote kans op gezondheidsachterstanden. Hoe voorkom je dat? Gezondheid en de mate waarin een statushouder inburgert, integreert en meedoet in de Nederlandse samenleving, hangen nauw met elkaar samen. Statushouders met een goede gezondheid leren in de regel makkelijker de Nederlandse taal en vinden eerder betaald werk en omgekeerd. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (een samenwerking tussen de VNG, Pharos en GGD GHOR Nederland) adviseert gemeenten hierbij. In deze deelsessie vertelt een regiocoördinator vanuit dit programma over haar werk en wat de regiocoördinatoren voor jouw gemeente kunnen betekenen. Ook geven we mooie voorbeelden van hoe je als gemeente de statushouders zelf actief kunt betrekken bij de integrale gezondheidsaanpak.

2.5 Maak impact met je pitch!

Lukt het je om binnen jouw gemeente aandacht te krijgen voor het thema Gezondheidsachterstanden? Goed kunnen pitchen kan daarbij heel handig zijn. Een pitch is een korte presentatie met een duidelijk doel, namelijk iets aanprijzen of verkopen. Toch gaat het weleens mis. Pitches zijn dan te saai, te klungelig of de boodschap komt niet goed over zodat je publiek niet overtuigd raakt. Hoe maak je van jouw pitch een succes en zorg je ervoor dat de boodschap blijft hangen? Tijdens deze workshop van Speak to inspire leer je impact te maken met je pitch en een onvergetelijke indruk achter te laten bij je publiek. Zo zien jouw collega’s van andere domeinen ook het belang in van een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.

AANMELDEN
Datum 21.06.2017
Tijd 09.30 uur inloop tot 16.00 uur
Locatie Het Oude Magazijn, terrein ‘de Wagenwerkplaats’, Amersfoort
Kosten net
Doelgroep GIDS gemeenten