Middagcongres ’Toekomstbestendige winkelgebieden in vitale binnensteden’

Tekenen tweede tranche RetailDeals

De toekomst van winkelgebieden in uw gemeente is belangrijk en daar maakt u samen met alle stakeholders werk van. Dat is gebleken in de gesprekken die we in de afgelopen tijd met de vertegenwoordigers van gemeenten hebben gevoerd. Het sluiten van de RetailDeals is één van de 20 afspraken uit de Retailagenda.

Ook binnen andere afspraken wordt er hard gewerkt en progressie geboekt. Zo leveren de pilots op het gebied van regelgeving waardevolle inzichten op en is er bijna overeenstemming over de convenanten ten aanzien van de huurmarkt. We implementeren de acties op de andere landelijke afspraken de komende tijd in de gemeenten die een RetailDeal hebben gesloten. Aansluiting bij de Retailagenda door het sluiten van een RetailDeal betekent bovendien toegang tot kennis en het aansluiten en onderdeel zijn van een netwerk van mensen en organisaties die werken aan de vitaliteit van winkelgebieden.

Programma
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met een broodje
13.00 – 13.15 uur Plenaire opening door Marijke van Hees, voorzitter Retailagenda
13.15 – 13.25 uur Deelnemers gaan naar de workshop van hun vooraf
opgegeven keuze

13.25 – 14.10 uur Eerste sessie inhoudelijke workshops*

Workshops:
A De Nieuwe Winkelstraat, Omnichannel aanpak voor ondernemers
Marcel Evers, manager beleid en advies INretail/Platform De Nieuwe Winkelstraat

B Hoe voorkom je planschade bij transformatie?
Arjan Bregman, juridische Expertpool Planschade

C Wie bezoeken uw winkelgebied? Informatie over koopstromen, kansen en risico’s
Peter Nieland, directeur Locatus

D Pilot verlichte regels winkelgebieden. De voorlopige resultaten
Hanneke van Rooijen, projectleider Platform31

E Rapport de Veerkrachtige binnenstad. Een toelichting en analyse
David Evers, senior onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving

F Citymarketing. Een nieuwe blik
Richard Stomp, projectleider gemeente Bergen op Zoom

G RetailDeals in de praktijk. De gemeentelijke aanpak
Bestuurders RetailDeal gemeenten

H Een compacte binnenstad. Wat zijn de instrumenten?
Brigit Gerritse, directeur Nederlandse Raad van Winkelcentra

14.10 – 14.45 uur Pauze en zaalwissel
14.45 – 15.30 uur Tweede sessie inhoudelijke workshops*

15.30 – 15.40 uur Korte pauze i.v.m. verplaatsen naar de plenaire zaal
15.40 – 16.10 uur Inleiding minister Henk Kamp, gevolgd door driegesprek
met Marijke van Hees (voorzitter Retailagenda),
Guido van Woerkom (voorzitter Detailhandel Nederland) en
René Vierkant (bestuurslid IVBN).

16.10 – 16.30 uur Tekenen RetailDeals/fotomoment bestuurders met
minister Kamp.
16.30 – 17.30 uur Netwerkborrel

* Uw voorkeur wat betreft de workshops graag kenbaar maken in het aanmeldformulier 


  Uw keuze voor de workshops

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen


  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Geen keuze gemaakt

  1A Vol

  1B Hoe voorkom je planschade bij transformatie?

  1C Wie bezoeken uw winkelgebied?

  1D Pilot verlichte regels winkelgebieden.

  1E Rapport de Veerkrachtige binnenstad.

  1F Citymarketing.

  1G Vol

  1H Vol

  Geen keuze gemaakt

  2A De nieuwe Winkelstraat

  2B Hoe voorkom je planschade bij transformatie?

  2C Wie bezoeken uw winkelgebied?

  2D Pilot verlichte regels winkelgebieden.

  2E Rapport de Veerkrachtige binnenstad.

  2F Citymarketing.

  2G Vol

  2H Vol

  Datum 12.05.2016
  Tijd 12.30 uur - 17.30 uur ontvangst met lunch
  Locatie New babylon te Den Haag
  Kosten Niet van Toepassing