Regionale conferentie Tellen & Vertellen Haaglanden

Tijdens de Regionale Conferentie Tellen & Vertellen op 23 maart 2018 nemen wij u mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening in de regio en maken wij een volgende stap met de regionale leercyclus ‘Tellen en Vertellen’. Aan diverse leertafels gaan wij in gesprek over de duiding van de cijfers uit 2017. Welke inzichten geven de cijfers uit de lokale teams? En wat zien we bijvoorbeeld in de gegevens van de Jeugdbeschermingstafels? Daarnaast kunt u tijdens de deelsessies kennisnemen van de resultaten van enkele innovatieve projecten uit de regio. Ook worden de laatste ontwikkelingen t.a.v. diverse inhoudelijke thema’s met u gedeeld, zoals de agenda Kwetsbare jongeren (16 tot 23 jaar) en de implementatie van de nieuwe visie op jeugdbescherming.

PROGRAMMA

09.00 uur Inloop (registreren)
09.30 uur Opening en welkomstwoord
Door Petra Janssen-Heida, voorzitter van het regionale Kernteam Informatievoorziening
09.45 uur De regionale Jeugdhulpmonitor, stand van zaken en trends
Door Gerard Sturm, directeur Initi8
10.30 uur Ronde 1: Leertafels en deelsessies. Klik hier voor meer informatie
12.15 uur LUNCH
13.15 uur Plenaire inleiding: Met het oog op het maatschappelijke resultaat
Door Chris Kuiper, Lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd bij het Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden
14.15 uur Ronde 2: Leertafels en deelsessies. Klik hier voor meer informatie
16.00 uur Plenaire afsluiting
16.30 uur Borrel

AANMELDEN
  Uw keuze voor de leertafels en deelsessies (bij de indeling houden wij zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur)

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Maak uw keuze : Eerste ronde leertafels en deelsessies

  Eerste ronde leertafels

  1A. Instroom, leeftijd cliënten en JSO-verdiepingsonderzoek

  Deze leertafel zit vol (1B. Jeugdbeschermingstafels, VOTS, uithuisplaatsingen, preventieve jeugdbescherming)

  Eerste ronde deelsessies

  1C. Vast & Verder en Hij & Zij (Leger Des Heils) + Project Uitstroom jeugdzorg plus (Jeugdformaat)

  1D. Korte lontjes, korte eindjes (De Waag) + Behandel-/Schooljaargroep (De Hoenderloogroep/Pluryn)

  1E. Binnenste buiten (De Buitenwereld) + Low Care (Prodeba)

  Deze deelsessie zit vol (1F. Grip op de vraag naar jeugdhulp: wijkanalyses en versterken van beschermende factoren)

  Geen voorkeur

  Maak uw keuze : Tweede ronde leertafels en deelsessies

  Tweede ronde leertafels

  Deze leertafel zit vol (2A. Lokale teams, samenwerking lokale teams en gespecialiseerde jeugdhulp, preventieve jeugdbescherming)

  Deze leertafel zit vol (2B. Stapeling zorg, kostenontwikkeling, regie, complexe zorg en jeugdhulp met verblijf)

  Tweede ronde deelsessies

  2C. Beter samenspel voor veilig opgroeien!

  Deze deelsessie zit vol (2D. Agenda Kwetsbare jongeren 16-23 jaar)

  2E. Ruimte voor de professional & arbeidsmarktanalyse jeugdsector

  2F. Actieplan Jeugdhulp in gezinsvormen:Samen sterk voor jeugdigen in gezinnen. In actie!

  Geen voorkeur

  Netwerkborrel

  Ja, ik ben aanwezig bij de netwerkborrel na afloop

  Nee, ik ben niet aanwezig bij de netwerkborrel na afloop

  Datum 23.03.2018
  Tijd inloop om 9.00 uur, afsluiting en aansluitend borrel 16.30 uur
  Locatie Van der Valk Hotel, Pijnacker-Nootdorp
  Kosten nvt
  Doelgroep beleidsadviseurs, managers, onderzoekers, informatiedeskundigen, kwaliteits- medewerkers van jeugdhulpaanbieders uit de regio, de H10-gemeenten, lokale jeugd- of wijkteams en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties.