Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

In het programma Stedelijke Transformatie werken ruim 30 concrete gebieden aan het versnellen, opschalen en verbeteren van hun binnenstedelijke transformaties. Het afgelopen jaar zagen we elkaar alleen digitaal. Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst op 5 oktober gaan we elkaar weer fysiek ontmoeten om barrières te doorgronden en samen te zoeken naar oplossingen. We besteden aandacht aan de impact van gebiedsontwikkelingen op de nieuwe bewoners en bieden volop ruimte voor kennisuitwisseling en het verbreden van uw netwerk. Bent u erbij?

Wat gaan we doen?

Luister tijdens de programmabijeenkomst naar de inspirerende lezing van omgevingspsycholoog Joren van Dijk. Hij vertelt over de impact van de omgeving op bewoners. Hoe ervaren mensen de omgeving? En wat draagt bij aan het welbevinden van toekomstige bewoners? Na de aftrap van Joren van Dijk verkennen we met elkaar hoe we de lessen vertalen naar concrete transformatieprojecten.

Ervaringen en lessen

Na de lunch gaan we in drie rondes dieper in op vraagstukken die spelen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Deelnemende projecten delen hun ervaringen, lessen en vragen in de eerste ronde. Menno Cabooter (gemeente Alkmaar) vertelt over het formuleren van ambities voor de transformatie van het Alkmaars Kanaal. Remco Ottervanger (gemeente Gorinchem) deelt zijn ervaringen met het project Vleugels van de stad en Sybold Herder (gemeente Hattem) praat u bij over de duurzame transformatie van Het Veen.

Financiën, wet- en regelgeving, samenwerking en kwaliteit & ambities

In de tweede ronde nemen we de vier thema’s van het programma Stedelijke Transformatie als uitgangspunt. Praat mee over de thema’s financiën, wet- en regelgeving, samenwerking en kwaliteit & ambities.?Stadmaker Floor Ziegler gaat in op het belang van eigenaarschap en bottom-up oplossingen voor een stukje stad waar het goed leven is. Leefkwaliteit ontstaat niet op de tekentafel, maar door en met gebruikers. Ziegler legt uit hoe je daar al in de planfase de basis voor legt.?Met de gemeente Utrecht praten we over methodes om integraal te investeren. Dat doen we aan de hand van de Ruimtelijke Strategische Investeringsagenda.?U krijgt tips voor het werken met de Omgevingstafel, waarbij overheid en markt de relevante wet- en regelgeving voor projecten bespreken. Daarnaast nemen we de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers onder de loep. Hoe zorg je dat die samenwerking goed verloopt, als je afspraken hebt gemaakt en de wereld opeens verandert?

Inspiratie

In de laatste ronde leert u van andere trajecten en programma’s. Verken de kansen en mogelijkheden van middenhuur, samen met het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw van de provincie Utrecht. Sander Haak (provincie Utrecht) en Luuk Lentferink(Stec Groep) delen inzichten uit diverse onderzoeken en aanpakken van de provincie. Bas Holten en Nicolien de Heer (provincie Zuid-Holland) vertellen over de Versnellingsaanpak van de provincie Zuid-Holland, waarbij zij aandacht besteden aan de andere manier van communiceren en samenwerking met alle stakeholders. Het Expertteam Woningbouw neemt u mee in de lessen uit de Versnellingskamers waarin de samenwerking tussen overheid en markt centraal staat.

AANMELDEN
Datum 05.10.2021
Tijd 11.30-17.00 uur
Locatie Muntgebouw