Platformbijeenkomst ‘ontwerpen aan Ruimte en Water’

Deze bijeenkomst zit vol. U kunt zich niet meer aanmelden.

LET OP de excursies zijn ivm de weersomstandigheden aangepast!!

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert in de middag van 12 december de vierde platformbijeenkomst ‘ontwerpen aan Ruimte en Water’. Tijdens deze bijeenkomst wordt opnieuw aan actuele en spraakmakende initiatieven podium geboden. In de ochtend kan worden ingeschreven op een veldbezoek. Het middagprogramma start met een plenaire opening en een tweetal presentaties. Daarna volgt een creatieve workshopronde waarin wij in groepen met elkaar aan de slag gaan. In het afsluitende gesprek zal worden ingegaan op inhoud, proces en vervolg rond ontwerpen aan ruimte en water

In de uitvoeringsfase van het Deltaprogramma heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Delta Ontwerpplatform geïnitieerd. Vanaf 2017 werkt het Deltaprogramma samen met Atelier X Klimaat en Water. Met dit vernieuwde platform biedt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ook de komende jaren ondersteuning bij ontwerp op het raakvlak van ruimte en water, advies over de positionering van ontwerp en ontwerpers en brengt het ontwerpers bij elkaar zodat zij kennis en innovaties kunnen delen.

09.00 – 12.00    Veldbezoek   (facultatief)
Let op! Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar

A)    10:15-12:30                      Stadsblokken Meinerswijk
                                                  Start bij station Arnhem (per bus)
Meer natuur, meer recreatie en het aanpakken van de verslonzing, dát zijn de uitgangspunten van de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Het is de ambitie om voor Arnhem een natuur-, recreatie- en woongebied te realiseren dat in Nederland zijn weerga niet kent. Tijdens het referendum op 30 november 2016 heeft Arnhem zich positief uitgesproken over de ontwikkeling van dit gebied tot een groen uiterwaardengebied waar natuur, cultuur, recreatie en wonen samenkomen. Tijdens deze excursie maken we een wandeling door het gebied en worden we bijgepraat over hoe wateropgave, ontwerp en samenwerking tot stand gekomen zijn.                                                

B)   11:00-12:30                      Langsdammen en Waalsamen
                                                  Bij de Rozet
Samen met andere partijen doet I&M/RWS binnen het project Waalsamen onderzoek naar de effectiviteit en eigenschappen van zogenaamde langsdammen. Deze parallel aan de stroomrichting lopende dammen zijn over een lengte van 10 km geplaatst in de binnenbochten van de Waal ter hoogte van Ophemert, Dreumel en Wamel. Tijdens een 2 uur durende vaartocht ga je ter plekke een kijkje nemen en hoor je meer over techniek, belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit.                                                

C)    10.30-12.30                     St Jansbeek Arnhem
                                                 Start bij De Rozet (te voet)
Drie bijzondere uitingen van ruimtelijke kwaliteit passeren de revue tijdens deze wandeling door de binnenstad van Arnhem. De historische St Jansbeek, die aan de basis heeft gestaan van het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Arnhem. De Jansbeek was in de vroege middeleeuwen de belangrijkste levensader van Arnhem. Weggemoffeld in de 19e eeuw, nu weer zichtbaar in het stadsbeeld. En wat is het verhaal van Het Aardvarken, het enorme kunstwerk op het Bartokpark? Als laatste komt de filosofie van Rozet aan bod, een multifunktioneel pand waar we de middag van 12 december te gast zijn. Aan de deelnemers de vraag hoe zij deze 3 kwaliteiten waarderen?

PROGRAMMA Ontwerpen aan ruimte en water – 12 december 2017  (download hier het programma en de toelichting)

12:30 – 13.15 Inloop (eenvoudige lunch, koffie en thee)
Platform
13:15 – 13:25 Welkom (Michiel van Dongen, Atelier X Klimaat en Water)
13:25 – 13:40 Impressie veldbezoek (Desiree Bokma, Atelier X Klimaat en Water)
13:40 – 14:00 Klimaat in de regio (Frank Wissink, heemraad Waterschap Rijn en IJssel)
14:00 – 14:20 Co creatie Grebbedijk (Ronald Lohr, projectmanager Grebbedijk)
14:20 – 14:30 Toelichting workshops (Desiree Bokma, Atelier X Klimaat en Water)
Workshops
14: 30 – 16:00
1. Versterking Grebbedijk (Mandy Lingeman, Waterschap Vallei en Veluwe)
2. Waddenboulevard (Els van der Laan, bureau No.ordpeil)
3. MLV West-Terschelling (Rein Buren, gemeente Terschelling)
4. Ruimtelijk kwaliteitsbeeld Bedijkte Maas (Hans van Engen, provincie Noord-Brabant)
(Michiel van Zijl, bureau Strootman)
5. Living Lab Dordrecht (Ellen Kelder, gemeente Dordrecht)
6. Ontwerplaboratorium Rijntakken (Tijs van Loon, bureau Bosch Slabbers)
7. Gebiedsagenda IJsselmeer 2050 (Pieter den Besten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
8. Uitwerking Kustpact (Harry van Huut, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
9. Natuurambitie Grote Wateren (Anita Bijvoet, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
10. Erfgoed en Ruimte (Ellen Vreenegoor, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Gesprek
16:00 – 16:20 Energie & circulair (Boris Hocks, Posad Spatial Strategies)
Verstedelijking en bereikbaarheid (Raymond Linssen, Rijkswaterstaat)
Ruimtelijke adaptatie (Sofie Stolwijk, pl Ruimtelijke Adaptatie Infrastructuur en Milieu)
16:20 – 16:30 Reflectie (Frank Wissink, heemraad Waterschap Rijn en IJssel)
Markt
16:30 – 16:35 Opening markt (Michiel van Dongen en Desiree Bokma)
16:35 – 18:00 Initiatievenmarkt + Netwerkborrel

Toelichting workshop: de initiatieven worden door elke inleider aan tafel kort toegelicht adhv een poster, in een actieve werksessie wordt deze inhoud besproken. De resultaten van de workshop worden samengevat op een apart vel papier en kunnen verder besproken worden tijdens de markt.

Voor aanmelden graag onderstaand formulier invullen en verzenden.
U ontvangt ongeveer 1 week voorafgaand aan de bijeenkomst de definitieve bevestiging met de laatste praktische informatie.

  Geachte,

  Hartelijk dank voor uw interesse in de Places of Hope!. Voor de opening in de Kanselarij is aanmelden niet meer mogelijk maar u bent van harte uitgenodigd met de parade mee te lopen van de Blokhuispoort naar de Kanselarij.

  Vanaf volgende week is de tentoonstelling van donderdag tot en met zondag geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur.

  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 12.12.2017
  Tijd Start veldbezoeken 9.00 uur en start middagprogramma 13.15 uur
  Locatie Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
  Kosten Niet van toepassing