Places of Hope Slotmanifestatie en Festival

Eind november sluit ‘Places of Hope’ haar deuren. Wat we op 4 april begonnen met een sprankelende parade, sluiten we op 21 november 2018 af met de Places of Hope slotmanifestatie en het Places of Hope Festival. Het wordt een feestelijke dag!

Wat hebben we opgehaald, geleerd en bereikt deze acht maanden? Hoe gaan we er mee verder?

We overhandigen de resultaten aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van BZK, Maarten Schurink, we praten door over burgers en bestuur, over hoe we de toekomst naar het heden kunnen halen, en over hoe we omgaan met de ‘legacy’ van Places of Hope in het Noorden, in IBA Parkstad, in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en op alle netelige dossiers als de toekomst van het veenweide gebied, de kansen voor energiedemocratie en vitale verstedelijking.

Het Places of Hope festival bestaat uit diverse activiteiten. Zo verzorgt Dan Hassler een mini-college over SciFy, cellist Diederik van Dijk speelt in de Waddenkelder, is Dark Sky te beleven, wordt de Leeuwarden Stadsentree gebouwd en hebben we het over de betekenis van murals in de openbare ruimte met kunstenaar Lars Ickenroth en uiteraard nog veel meer.

Wie het niet wil missen: schrijf je nu in via onderstaand aanmeldformulier!

Ochtendprogramma
10.30 Inloop met koffie
11.00 Opening met artistieke bijdrage door Jamila Faber, stadsdichter van Leeuwarden
11.10 Welkom door Andrea van Pol
11.15 Presentatie door de curator van Places of Hope Maarten Hajer
11.30 Overhandigen resultaten Places of Hope aan Maarten Schurink, SG Ministerie van BZK
11.35 Table of Hope, een gesprek met beleid, wetenschap en praktijk met o.a.
Jeanet van Antwerpen, Nynke Rixt Jukema, Joop Mulder, Henk Deinum en nog veel meer
12.10 Ondertekening intentieovereenkomst Nederland van Morgen
12.15 Afsluiting door Hans Tijl
12.20 Artistieke bijdrage Jamila Faber
12.30 Lunch
Middagprogramma
13.15 Opening Places of Hope Festival door Maarten Schurink in het Atrium van Places of Hope
13.20 Onthulling Mural en overdracht fakkel van gemeenteLeeuwarden naar IBA Parkstad 2020
13.30 Start Festival

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten

Onderaan het aanmeldformulier kunt u aangeven wanneer u bij het programma aanwezig zult zijn.

  Uw keuze voor het programma

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Ik zal het programma aanwezig zijn:

  1) de gehele dag

  2) alleen de ochtend (met afsluitende lunch)

  3) alleen de middag (na de lunch)

  Datum 21.11.2018
  Tijd 10.30-16.30 uur
  Locatie De Kanselarij, turfmarkt 11 te Leeuwarden