Places of Hope – Atelier Het zelfbewuste Noorden 20 april

Het Places of Hope atelier Het zelfbewuste Noorden

In dit atelier schetsen provincies en steden in Noord Nederland gezamenlijk een toekomstperspectief voor Drenthe, Friesland en Groningen als leef- en werkomgeving. Voor dat perspectief vormen de eigenheid, de sociaaleconomische positie en grote kwaliteiten op gebied van landschap en natuur uitgangspunt. Die worden gecombineerd met oplossingen voor de grote uitdagingen die klimaatverandering en energietransitie voor het gebied betekenen. Het perspectief vormt een ‘bod’. Wat heeft het Noorden te bieden als leefomgeving, als vestigingsplaats voor je bedrijf, als plek om te bezoeken? En: wat is er nodig en waarin moet worden geïnvesteerd om het hoopvolle perspectief ‘waar’ te laten worden?

Inmiddels hebben op 12 en 13 april de eerste rondetafelgesprekken plaatsgevonden. U kunt zich nog voor  20 april aanmelden.

Drie rondetafelgesprekken in de tentoonstelling in Leeuwarden vormen het startschot van het atelier. Tijdens die gesprekken worden vanuit verschillende invalshoeken de bouwstenen klaargezet, waarmee ontwerpers/ onderzoekers het nieuwe perspectief op het Noorden gaan ontwikkelen. Per rondetafelgesprek zijn er telkens drie presentaties en wordt een column uitgesproken.

Rondetafelgesprek 3: kansen voor het Noorden vanuit het culturele en ruimtelijke perspectief
(20 april van 13.30 – 16.30)

Presentaties van:
Paul Meurs (Steenhuis Meurs, over het cultuurhistorisch perspectief en een narratief van het noorden)
Alexander Wirtz (Quintell, over de energietransitie en wat die voor het Noorden kan betekenen)
Ineke Noordhoff (Noorderbreedte, over de culturele dimensie en wat die toe kan voegen).
Column door Stefan Hartman (Stenden hogeschool)

Setting

Na de presentaties is er gesprek tussen presentatoren, een vast panel van ontwerpers/ onderzoekers (Enno Zuidema van EZS, Peter Veenstra van LOLA Landscape en Jelmer Pijlman van E&E Advies) en het publiek. Het gesprek wordt geleid door Jandirk Hoekstra  (H+N+S, atelierleider Het zelfbewuste Noorden).

Graag reageren

We hopen van harte u tijdens een (of meerdere!) rondetafelgesprekken te mogen begroeten. Ze vinden plaats in de tentoonstelling Places of Hope in de Kanselarij aan de Turfmarkt no 11 in Leeuwarden. U kunt zich onderstaand aanmelden.
  Geeft u aan bij welke rondetafelgesprekken u aanwezig kunt zijn

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 20.04.2018
  Tijd 13.30-16.30
  Locatie De Kanselarij, turfmarkt 11 te Leeuwarden
  Kosten Niet van toepassing