Op zoek naar verbinding tussen landelijke en stedelijke gebieden

De P10 en Platform31 organiseren op 8 februari 2018 in Amersfoort een meet up over de relatie tussen platteland en stad. Het doel is om deze relatie te versterken en samenwerkingen te stimuleren. De meet up is gericht op zowel overheden als andere partijen die concrete vragen of ideeën hebben over dit thema. Doet u mee?

Platteland en stad hebben elkaar veel te bieden. Op het platteland kan bijvoorbeeld duurzame energie opgewekt worden die in de steden nodig is. Ook kunnen er recreatiegebieden ontwikkeld en in stand gehouden worden waar heel Nederland van profiteert. Andersom verwelkomt het platteland de cultuur en innovatie vanuit steden. Om dit soort kansen te kunnen pakken is samenwerking nodig tussen partijen van het platteland en uit de stad, en anderen die zich met deze relatie bezighouden. Er vindt al samenwerking plaats, maar voor de leefbaarheid van Nederland is het van belang dat dit meer wordt.

De meet up biedt ruimte om relaties tussen landelijke en stedelijke gebieden op te laten bloeien of te versterken. Dit gebeurt door binnen verschillende thema’s te verkennen welke vraagstukken geschikt zijn voor samenwerking en welke ideeën hiervoor bestaan. Aan de hand van deze ideeën worden concrete mogelijkheden tot samenwerking besproken. De globale thema’s die centraal staan zijn:

  • Klimaatadaptatie
  • Energie en voedsel
  • Innovatie
  • Bevolkingsdaling
  • Recreatie
  • Bereikbaarheid

Op 8 februari krijgt u de ruimte om uw kennis te verdiepen en uw netwerk te verbreden. Door in gesprek te gaan over thema’s die zowel in stedelijke als in landelijke gebieden urgent zijn, gaan we op zoek naar gezamenlijke opgaven en verkennen we kansen om de krachten te bundelen. De opbrengst van de sessies maakt u concreet door mogelijke kansen en vervolgstappen te signaleren en te formuleren.

AANMELDEN
Datum 08.02.2018
Tijd 12.00-17.15 uur
Locatie Stadhuisplein te Amersfoort
Kosten nvt