Ontwerpen aan Ruimte en Water

Het Delta Ontwerpplatform (DOP) organiseert in de middag van 13 december de derde bijeenkomst ‘ontwerpen aan Ruimte en Water’. Tijdens deze bijeenkomst wordt een aantal spraakmakende initiatieven een podium geboden. Na een aantal pitches volgt een kenniscarrousel en een interactief gesprek over inhoud, proces en vervolg rond ontwerpen aan ruimte en water.

Let op! Deze bijeenkomst zit vol. U kunt zich niet meer aanmelden.

Nederland = Waterland

Leven met water is een blijvende zoektocht, ook in Nederland. Wij kunnen weliswaar bouwen op een lange traditie, maar dat betekent niet dat we blijven doen wat we altijd al deden.  De samenleving, de economie en het klimaat veranderen. Dat stelt ons voortdurend voor nieuwe opgaven.

Het Deltaprogramma heeft een nieuwe aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in onze delta opgeleverd. Bijna alle benodigde ingrepen hebben ruimtelijke gevolgen. Het Deltaprogramma gaat daarmee in belangrijke mate de inrichting van Nederland bepalen. Gelukkig is Nederland niet alleen groot in waterbeheer, maar ook in ruimtelijke planning en ontwerp.

De maatregelen uit het Deltaprogramma zijn vaak efficiënt te combineren met andere ambities. Ook die kansen moeten we benutten, bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede afstemming met de Nationale Omgevingsvisie en de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp.

 Samenhang ruimte en water versterken

Voor alle betrokken partijen is het van belang dat zij over hun grenzen heen kijken, kennis delen en nieuwe allianties sluiten. Inzet van ruimtelijke ontwerp blijkt een effectieve en samenbindende manier om dit te bereiken.

 In de uitvoeringsfase van het Deltaprogramma heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Delta Ontwerpplatform (DOP) geïnitieerd. Dit platform biedt ondersteuning bij ontwerp op het raakvlak van ruimte en water, adviseert over de positionering van ontwerp en ontwerpers en brengt ontwerpers bij elkaar zodat zij kennis en innovaties kunnen delen.

In gesprek: jaarlijkse manifestaties

Tijdens de DOP manifestatie 2014 is gesproken over de manier waarop ruimtelijke kwaliteit ook bij de uit­voering van het Deltaprogramma kan wor­den geborgd. Ruimtelijk ontwerp blijkt daarbij een belangrijk instrument. Ook werd opgeroepen tot een integrale en ontwerpende aanpak, waarbij waterveiligheid en ruimtelijke func­ties worden gekoppeld (zie Manifestatie 2014).

De tweede DOP manifestatie 2015 tekende zich een frisrode draad af: we staan voor een bijzondere ontwerpfase. Een fase die het landschap van de volgende generatie bepaalt. Nu komt het erop aan de stap van denken naar doen te zetten. En alleen door die samen te zetten, krijgen we het toekomstige landschap goed voor elkaar (zie Manifestatie 2015).

Manifestatie 13 december 2016

Tijdens deze derde bijeenkomst wordt tien spraakmakende initiatieven een podium geboden. In een carrousel worden de initiatieven toegelicht en besproken. Vervolgens wordt iedereen gevraagd actief te stemmen op de tijdens de carrousel geformuleerde stellingen. Deze stemming is verrijkt met twee presentaties. In het afsluitende gesprek zal worden ingegaan op inhoud, proces en vervolg rond ontwerpen aan ruimte en water.

De gehele middag kunnen de aanwezigen initiatieven aanreiken die in 2017 door het Delta Ontwerpplatform zouden kunnen worden ondersteund met ontwerpinzet en financiering.

Programma

13:00 Inloop
13:30 – 13:45 Welkom
13:45 – 15:00 Carrousel
15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 15:45 Pitch praktijk (Lilianne van Sprundel, Staf Deltacommissaris)
Pitch ontwerp en beleid (Yvonne van der Laan, afdelingshoofd Omgevingsstelsel, Klimaatadaptatie en Ontwerp DGRW IenM)
15:45 – 16:00 Stellingen
16:00 – 16:45 Stemmen met de voeten (Hermen Borst, directeur Staf Deltacommisaris en Yvonne van der Laan)
16:45 – 17:00 Afsluiting
17:00 – 18:00 Netwerkborrel

Selectie initiatieven

1.   Gebiedsvisie IJsselmeergebied 2050 (Pieter den Besten en Joke Schalk, IenM)
2.   Multifunctionele dijk Den Helder (Willem Stam, gemeente Den Helder)
3.   Tekenen en rekenen (Gerda Roeleveld, Deltares)
4.   Omgevingskwaliteitsanalyse HWBP (Marten Hoeksema en Mandy Lingeman, HWBP)
5.   Bolwerk Buitenwacht Kampen (Kees Brugman, gemeente Kampen en Ingeborg Thoral,           Het Oversticht)
6.   Ruimtelijke kwaliteit Bedijkte Maas (Rolf Gerritsen, provincie Noord-Brabant)
7.   Regionaal Voorstel Maas (Hans van Engen, provincie Noord-Brabant)
8.   Nature based solutions (Mayke Hoogbergen, IenM)
9.   MIRT onderzoek Alblasserwaard –
Vijfheerenlanden
(Anne Loes Nillesen, Defacto en Bernadette Verstege, IenM)
10. Ruimtelijk Perspectief Rijntakken (Henrice Wittenhorst, provincie Gelderland en Marjon Jansen, RWS)
11. Kwaliteitskader Noordelijke Lekdijk (Frank Stroeken, Terra Incognita)
12. Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Overijssel (Marcia van der Vlugt, IenM)

Carrousel 

De initiatieven worden door elke inleider aan tafel kort toegelicht adhv een poster, in drie opeenvolgende ronden wordt deze inhoud besproken en wordt een stelling geformuleerd. Deze stelling wordt vervolgens plenair gepresenteerd in een korte pitch van 1 minuut. Tijdens de carrousel kunnen de deelnemers blijven zitten, de onderwerpen en dus de inleiders rouleren.

Let op! Deze bijeenkomst zit vol. U kunt zich niet meer aanmelden.

  Uw keuze voor de workshops

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 13.12.2016
  Tijd LET op! de bijeenkomst zit vol, u kunt zich niet meer aanmelden. Inloop 13.00 uur, startprogramma 13.30 uur en einde om 17.00 uur met borrel.
  Locatie Zaalverhuur7
  Kosten Niet van toepassing
  Doelgroep Ontwerpers, civieltechnici, beleidsmedewerkers en strategen werkzaam op het raakvlak van ruimte en water.