Online Kennismarkt Propallia

Ben jij actief in de palliatieve zorg in de regio Delft, Gouda, Den Haag of Leiden? Of je nu aan het bed staat, in het management van een zorgorganisatie zit of opleider bent: jij kunt de zorg beter maken. Hoe? Met de lessen, interventies en instrumenten die voortkomen uit het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg.

Dankzij de Online Kennismarkt van Propallia ben je weer helemaal op de hoogte én geïnspireerd. Je krijgt informatie over een scala van Palliantie-projecten en praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan in de praktijk.

Programma

Lezing ‘Implementatie in de palliatieve zorg’
Pitches over lessen, interventies en instrumenten uit onderzoek, o.a.:
o   Oog voor naasten: Ontwikkeling en implementatie van een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een dierbare’.
o   Goed begrepen: Informeren van en beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen.
o   DIAMAND: DIaloog op basis van het Ars Moriendi model voor autochtone en Allochtone Nederlanders en mensen met Dementie.
o   In gesprek met de burger: Het vergroten van bewustwording van en kennis over palliatieve zorg via publieksinformatiebijeenkomsten.
o   Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: Implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research.
o   ACP in de eerste lijn: Voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten.
o    In gesprek over leven en dood: Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten
o    Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving
Breakout rooms: ga met onderzoekers en collega’s uit de regio in gesprek over díe thema’s die het meest aansluiten bij jou en je organisatie.

Aanmelden
*Bent u verpleegkundige of verzorgende en wilt u accreditatiepunten ontvangen? Vult u dan uw BIGnummer in het daarvoor bestemde veld.  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen

  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Tot welke doelgroep behoort u?

  Zorgverlener

  Management/beleidsmedewerker

  Onderwijs

  Anders, nl... geeft in het opmerkingenveld aan tot welke doelgroep u behoort

  In welke regio bent u actief?

  Delft, Westland, Oostland

  Midden-Holland

  Haaglanden

  Zuid-Holland Noord

  Anders, nl.... geef in het opmerkingenveld aan in welke regio u actief bent

  Datum 03.06.2021
  Tijd 15.00-17.00 uur
  Kosten Niet van Toepassing
  Doelgroep Deze bijeenkomst is bedoeld voor zorgverleners, managers en beleidsmedewerkers in zorgorganisaties en opleiders die actief zijn op het gebied van palliatieve zorg in de regio’s Delft, Gouda, Den Haag en Leiden. De organisatie streeft naar een evenwichtige samenstelling en behoudt zich daarom het recht om aan specifieke doelgroepen voorrang te geven.