Nationale omgevingsvisie Leefomgeving van morgen

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is gestart en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is erbij! In een programma inclusief rondleiding op de tentoonstelling en lunch zullen belangrijke maatschappelijke thema’s worden besproken en verkend wat voor impact deze hebben voor onze fysieke leefomgeving, nu en in de toekomst! U kunt de inspirerende IABR tentoonstelling kosteloos op deze dag bezoeken.

Uw leefomgeving van morgen wordt nú gevormd
U bent uitgenodigd omdat u eerder deel hebt genomen aan een NOVI werkplaats of lid bent van het netwerk WijmakenNederland. We gaan in gesprek met elkaar over een aantal maatschappelijke thema’s die van belang zijn voor de toekomst van ons leefomgeving. We benutten de denkkracht en inspiratie van de IABR en focussen op de Next Energy; Next Living; Next Farming en Next Economie.

Het programma
De bijeenkomst zal worden geleid door Paul Gerretsen van de Vereniging Deltametropool. Verder zullen onder meer aan het programma meewerken: IABR curator Maarten Hajer, de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hans Tijl, de voorzitter van het O-team Joost Schrijnen en een aantal gedeputeerden.

Programma op hoofdlijnen
11.00 – 11.45 inloop met rondleiding tentoonstelling IABR
11.45 – 13.00 plenaire sessie onder leiding van Paul Gerretsen
13.00 – 13.30 lunch en einde plenaire gedeelte

Vanaf 13.00 De mogelijkheid om de tentoonstelling vrij te bezoeken.
(Er is ook een speciale activiteit rondom REOS in de middag).
16.00 – 16.30 Vragenuurtje Maarten Hajer en Hans Tijl
17.00 Sluiting IABR

 

  Uw keuze voor de workshops

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Download hier de algemene voorwaarden
  Datum 09.06.2016
  Tijd 11.00 uur inloop tot 17.00 uur
  Locatie Fenixloods II
  Kosten niet van toepassing
  Doelgroep Genodigden