Landelijke bijeenkomst ‘Transitievisie Warmte’

Wil jij weten welke stappen je als gemeente kunt doorlopen om tot de Transitievisie Warmte te komen? Hoe je invulling kunt geven aan de regierol, hoe je je organisatie daarop inricht en hoe je de raad meeneemt? Hoe je de leidraad kunt gebruiken en hoe de Transitievisie Warmte zich verhoudt tot de Regionale Strategie Warmte? Kom dan naar deze bijeenkomst.

Iedere gemeente moet voor het einde van 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. De Transitievisie Warmte geeft een eerste richting over de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De focus in de Transitievisie Warmte ligt op de periode tot en met 2030. Elke gemeente geeft aan hoeveel woningen en andere gebouwen in die periode geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt.

Programma
Tijdens deze bijeenkomst gaan we vooral in op het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte, geven we inzicht in de ondersteuning die het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte hierbij bieden en is er mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten. Het volledige programma volgt later.

Aanmelden

Inmiddels zit de bijeenkomst vol. Mochten de maatregelen en richtlijnen in verband met corona tegen die tijd versoepeld worden, is er wellicht ruimte voor meer deelnemers. Zo niet, dan zullen we kijken of er voldoende animo is om de bijeenkomst in het najaar te herhalen.

Heb je interesse om naar de bijeenkomst te komen (je wordt dan op de wachtlijst geplaatst) en/of wil je het verslag van de dag ontvangen. Meld je dan aan via onderstaande button.

AANMELDEN
Datum 08.09.2020
Tijd 09.30-16.00 uur
Locatie Muntgebouw, Leidseweg 90 te Utrecht
Kosten Niet van toepassing