Landelijke bijeenkomst Ronde van Nederland

Van oktober tot en met december zijn er in alle provincies bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de Ronde van Nederland.

Voor de geïnteresseerden die niet in  de gelegenheid waren om de bijeenkomst in hun eigen provincie bij te wonen, organiseren we op 12 december nog een landelijke bijeenkomst

De bijeenkomst staat in het teken van de resultaten van de Leidraad als hulpmiddel voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de tweede uitvraag proeftuinen aardgasvrije wijken voor gemeenten. Daarnaast zijn er inhoudelijke bijdragen van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en zijn de accounthouders van het Nationaal Programma RES aanwezig voor vragen.

Programma

Uitgangspunt voor het programma is dat we de twee hoofdonderwerpen (Leidraad en tweede uitvraag proeftuinen in het kader van het PAW) graag in samenhang willen toelichten. Ook willen we alle gemeenten in de gelegenheid stellen om de informatie over beide onderwerpen tot zich te nemen.

12.00 uur         Inloop
12.30 uur         Welkom en opening
12.45 uur         Overkoepelend verhaal (aanleiding, context, samenhang tussen
Leidraad en Aanvraag proeftuinen)
13.00 uur         Toelichting ECW en PBL over de Leidraad – onderdeel Startanalyse
14.00 uur         Korte koffie-/theepauze
14.15 uur          Vervolg Toelichting ECW over de Leidraad – Handreiking voor
lokale analyse
14.45 uur         Ruimte voor vragen
15.15 uur          Korte koffie-/theepauze
15.30 uur         Toelichting PAW op Tweede uitvraag proeftuinen
16.30 uur         Afsluiting
16.45 uur         Borrel en mogelijkheid om individuele vragen te stellen
aan de aanwezige vertegenwoordigers PAW, NP RES,
ECW experts en VNG
17.30 uur         Einde bijeenkomst

 

AANMELDEN
Datum 12.12.2019
Tijd 12.00 uur tot 17.30 uur