Klein wonen

De vraag naar klein wonen neemt een vlucht. Of het nu gaat om tiny houses – kleine vrijstaande woningen al dan niet door bewoners zelf ontworpen – of micro-appartementen, in trek in hartje centrum van de populairste steden in Nederland. Naar verwachting blijft deze vraag ook in de aankomende decennia bestaan. Immers, het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt nog steeds, de populariteit van de stad zal nog wel even aanhouden en ook de interesse in duurzaamheid neemt toe. Op 3 oktober organiseren Platform31, RVO.nl, gemeente Almere, het Woningbouwatelier en het ministerie van BZK samen een groots event over klein wonen.Het evenement is bedoeld voor professionals die met dit onderwerp te maken hebben: gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, bouwers en financiers. Op 3 oktober gaan we in op de volgende vragen: Wat verstaan we eigenlijk onder klein wonen? Voor wie is het interessant? Wat zijn goede voorbeelden? Willen we klein wonen meer kans geven? En zo ja, waar lopen we dan tegenaan? Hoe kunnen we het opschalen?

Kansen en knelpunten

Tijdens het evenement krijgt u een overzicht van de huidige trends en goede voorbeelden van klein wonen: tiny houses en micro-appartementen. We gaan in op een aantal praktische zaken rondom klein wonen: het bouwbesluit (nu en onder de Omgevingswet), de businesscases, tijdelijkheid, mogelijkheden voor opschaling en verdichting, duurzaamheid en zelfvoorzienendheid, kansen voor corporaties en tal van andere onderwerpen. We bieden u volop gelegenheid om met vakgenoten in gesprek te gaan over klein wonen.

Platform31, RVO.nl, gemeente Almere en het Woningbouwatelier organiseerden op 16 juni het evenement Klein wonen, de hype voorbij?. Op 3 oktober bouwen we hierop voort. Enerzijds biedt dit evenement plaats voor geïnteresseerden die niet konden deelnemen op 16 juni. Anderzijds gaan we dieper in op diverse onderwerpen die 16 juni aan bod kwamen. Door langere en verdiepende deelsessies te organiseren, bieden we inhoud aan iedereen die geïnteresseerd is in en bezig is met klein wonen. Volg Platform31 op Twitter en blijf op de hoogte. Details over het programma maken we zo snel mogelijk bekend.

Tiny housing en tiny apartments

Sinds enige tijd is de tiny house movement in Nederland actief. Deze beweging draait om een andere manier van wonen en leven, waarbij vrijheid, onafhankelijk, creativiteit en een kleine ecologische footprint belangrijk zijn. Almere zet tiny housing met de Bouwexpo landelijk op de kaart. Tijdens de borrel na afloop van het evenement bieden we u de mogelijkheid om een aantal tiny house in het echt te bekijken.

Veel inzendingen van de prijsvraag Tiny Housing in Almere waren kleine vrijstaande woningen, maar er zijn ook een aantal gestapelde woningen of appartementen die deelnemen. De ‘andere kant’ van de trend van klein wonen betreft wonen in tiny apartments, vooral zichtbaar in grote steden waar de druk op de woningmarkt zeer hoog is. Bij deze micro-appartementen willen bewoners genieten van het dynamische stedelijke leven (“de stad als woonkamer”) . Als dat als consequentie heeft dat concessies gedaan moeten worden aan de grootte van het huis lijken de bewoners dat voor lief te nemen.

Of het nu gaat om kleine appartementen of kleine vrijstaande woningen: in beide gevallen kiezen de bewoners bewust voor een bepaalde leefstijl waarbij woonoppervlak ondergeschikt lijkt aan andere zaken in het leven. Ook spelen in alle gevallen slim ontwerp, betaalbaarheid, communitygevoel en duurzaamheid een rol.

AANMELDEN
Datum 03.10.2017
Tijd 9.30-17.00 uur
Locatie KAF te Almere
Kosten net