Kennis als Macht in de Energietransitie!

Met informatie en slimme technieken grote stappen voorwaarts

Op 2 juni 2017 organiseert VNG in Utrecht een dag over het gebruik van gegevens bij verduurzamingsprojecten voor bestaande koopwoningen. De bijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren van gemeenten, adviseurs, lokale energie initiatieven, bouw- en installatiebedrijven, energieloketten en financiële instellingen.

Inhoud en achtergrond:

Hoe wordt kennis krachtig? Hoe kunnen informatie, data en kennis ingezet worden voor effectieve keuzes bij verduurzaming van de bestaande koopwoningen? Wat weten we wel en wat weten we nog niet?

Er is een bak aan gegevens beschikbaar, en ook heel veel tools om met die gegevens aan de slag te gaan. Daarmee kun je ontzettend veel analyses uitvoeren en de resultaten presenteren op een hele aantrekkelijke manier zoals kaarten, animaties en infographics. Want één plaatje zegt meer dan duizend woorden. Het inzicht dat dit geeft, zet mensen echt in beweging: bestuurders in je eigen organisatie, maar ook woningeigenaren en bedrijven die verduurzaming van woningen tot hun corebusiness beschouwen.

Kortom: het gebruik van data – en de tools daarvoor – dragen bij aan de versnelling en acceptatie die we nodig hebben in de energietransitie. Daarvoor is het wel nodig dat je weet welke data en tools er zijn, wat je er mee kunt, wat de voor- en nadelen zijn etc. VNG heeft dat nu in kaart gebracht.

In de bijeenkomst gaan we in op het toepassen van kennis en analysetechnieken en gaan we het gebruik van gegevens uitdiepen én praktisch maken voor toepassing op het schaalniveau van gemeenten, buurten en wijken, specifiek gericht op energiebesparing en duurzame opwekking bij bestaande koopwoningen. Er zijn lezingen, er is een informatiemarkt en er zijn een aantal workshops waar in de praktijk en onder begeleiding van specialisten kennis gemaakt kan worden met diverse data en tools.

Error: Contact form not found.

Datum 02.06.2017
Tijd Inloop 10 uur, aanvang programma 10.30 uur en eindtijd 15.30 uur
Locatie Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht
Kosten niet van toepassing
Doelgroep De bijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren van gemeenten, adviseurs, lokale energie initiatieven, bouw- en installatiebedrijven, energieloketten en financiële instellingen.