Kening fan’ e Greide ‘Kantelend Landschap’

De afgelopen jaren is er rond het landschap veel gediscussieerd. Voor burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide is 2018 een jaar om achteruit en vooruit te kijken. Bevinden we in een periode van een kantelend landschap? Van grotere bewustwording over de veranderingen in onze leefomgeving?  Van andere prioriteiten, van anders durven doen? En is dat landschap niet meer dan een ecologisch of economisch vraagstuk? En welke invloed hebben we als burger daar eigenlijk op? Onder het thema kantelend landschaporganiseert Kening fan’e Greide samen met Places of Hope dit jaar een aantal thema debatten in het kader van Leeuwarden European Capital of Culture.

Kantelend landschap: verandert met het landschap onze cultuur?

Heeft de verandering van het landschap invloed op cultuur? Op taal, op beeldende kunst, op identiteit? En hoe denken we daarover? Is deze verandering niet van alle tijden of is landschapspijn of landschapspracht een knellende ontwikkeling? Op donderdag 31 mei willen we daar met jullie bij stilstaan. Hoe is dat landschap, onze leefomgeving,  verbonden met onze kunst en cultuur.

 Programma
19.15 uur                Inloop

19.30 uur                Rondleiding Places of Hope

20.00 uur                Opening

20.05 uur                Bert Looper over identiteit, taal en cultuur                                                                                               (directeur Tresoar | schrijver van essay “Hier ligt de zee”)

www.tresoar.nl Het is een verslag in 20 essays van een levenslange zoektocht naar de verhouding tussen taal, landschap, kunst herinnering en identiteit.

20.20 uur                Nynke Laverman “Tichter”                                                                                                                          (zangeres | dichter | liedjesschrijver) www.nynkelaverman.nl

Tijdens haar reizen naar Mongolië in 2007 en 2009, raakte Nynke onder de indruk van hoe de nomaden bij wie ze verbleef omgaan met hun omgeving en hun medemens. Sindsdien is dat, naast de liefde, het belangrijkste thema in haar werk. Het fascineert haar hoe we ons steeds verder verwijderen van de natuur en tegelijkertijd verlangen naar eenheid, naar het opgaan in die natuur.

20.35 uur                Christiaan Kuitwaard (beeldend kunstenaar) www.christiaankuitwaard.nl                                          Over vogels in zijn beeldend werk.

20.50 uur                Panel gesprek (met vragen uit de zaal)

21.45 uur                Borrel

Kening fan’ e Greide
Sinds 2012 is burgerinitiatief Kening fan ’e Greide (King of the Meadows) actief. Het burgerinitiatief is ontstaan uit onvrede over de verschraling van het landschap. De maatschappelijke vraag rondom landschapsverandering wordt verbonden aan de diepere culturele waarden van de regio. De intrinsieke vernieuwingsdrang van een steeds grotere groep mensen in de samenleving wordt geactiveerd. Het stelt de kwaliteit van de groene omgeving centraal met de grutto als verhalenverteller. De blijvende neergang van biodiversiteit (in Fryslan maar ook wereldwijd) brengt het initiatief in een globaal perspectief. De collectieve onmacht om tot oplossingen te komen heeft ertoe geleidt dat een aantal boeren, kunstenaars, wetenschappers, natuurbeschermers, onderwijsspecialisten in beweging zijn gekomen. De vinger hebben opgestoken van ‘we gaan wat proberen te doen’.  Het initiatief werkt als een katalysator tussen partijen die verantwoordelijkheid dragen t.a.v. onze gezamenlijke leefomgeving.

 Places of Hope

Places of Hope is een tentoonstelling en serie activiteiten over hoe we samen de toekomst van Nederland vormgeven. Dit alles onder het motto ‘Zin in de toekomst!’ Met kunstenaars, science fiction films, ateliers en workshops gaat de bezoeker op zoek naar het goede leven van morgen.

Landmakers, zo noemen we mensen die met hun projecten vormgeven aan onze leefomgeving en hoop en inspiratie bieden voor een duurzame toekomst. In de tentoonstelling Places of Hope ontmoet je verschillende Landmakers uit zowel Noord-Nederland als de rest van Nederland, en op deze pagina kun je meer over ze lezen. Maar ook jijzelf kunt een Landmaker zijn, of je nu met je buren besluit zonnepanelen aan te schaffen, of zelf groente in de tuin verbouwt: iedereen is Landmaker.

Kening fan ‘e Greide is één van de landmaker projecten binnen de tentoonstelling van Places of Hope.

Alvast reserveren

28 juni 2018 gaat het 2ethemadebat in het kader van Kantelend Landschap over ‘leiderschap’ ten tijde van het kantelend landschap. Over burgerinitiatief, koplopers, transitie, verantwoordelijkheid nemen, lef hebben. Wat leren we van dit leiderschap?

Check ook

Het Kening fan ‘e Greide programma in het kader van LF2018

www.kingofthemeadows.eu/programma2018

Contact

www.kingofthemeadows.eu              @KeningGreide

www.placesofhope.nl                          @PlacesHope

Error: Contact form not found.

Datum 31.05.2018
Tijd 19.15 uur inloop, cafe van de Kanselarij
Locatie Turfmarkt 11 te Leeuwarden