Juridische Open Tafelsessie – Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Voor de gemeentelijke ambtenaar of projectleider die op zoek is naar meer informatie over juridische kwesties, do’s-and-dont’s, de juridische werkelijkheid en de mogelijkheden die er zijn in de aardgasvrij transitie organiseren wij op dinsdag 24 november van 9.30u-10.45u een volgende Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie. Deze sessies worden regelmatig georganiseerd door het KLP.

Waarom de JOTS?

Rondom de juridische (on)mogelijkheden voor de aardgasvrij transitie zijn er nog veel vragen. Regelmatig zien we vragen die samenhangen met wettelijke regelingen en gemeentelijke regelgeving en beleid. Wat kan wel en wat niet bijvoorbeeld rondom de wet, zoals de Wabo, de Erfgoedwet en het Bouwbesluit 2012? Op sommige vragen weten we het antwoord nog niet, die zoeken we graag samen met jullie uit. Op andere vragen hebben gemeenten al een slim antwoord gevonden. Die bieden we graag een podium en delen we. Daarom gaan we vanuit het Kennis en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken op regelmatige basis Juridische Open Tafelsessies organiseren, telkens met een ander thema.

Aanpak JOTS

Voor de Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie kun je vragen inbrengen over juridische kwesties, wettelijke regelingen etc. maar ook oplossingen die binnen je eigen gemeente al zijn gevonden en die je graag wilt delen. Dat kunnen vragen of oplossingen zijn over uiteenlopende onderwerpen: vergunningen, bestemmingsplannen, natuurwetgeving, aanbesteding, staatssteun, bouwregels, bouwcontracten, regels in het Burgerlijk Wetboek enz. Je kan deze sturen naar Regina Koning, trekker van het thema Juridische (on)mogelijkheden binnen het KLP: regina.koning@vng.nl.

AANMELDEN
Datum 24.11.2020
Tijd 9.30-11.00 uur
Doelgroep deze bijeenkomst is alleen voor gemeenten en andere lokale overheden.