Juridische Open Tafel Sessie

Gelijkwaardigheid in het warmteplan en omgevingsplan

Waar ter vervanging van aardgas voor een warmtenet gekozen wordt kunnen gemeenten het vollooprisico reguleren door een aansluitplicht in het warmteplan op te nemen. Een belangrijke escape voor die aansluitplicht is een beroep doen op de mogelijkheid om een gelijkwaardige maatregel toe te passen.

In deze Juridische Open Tafel Sessie staan we stil bij een aantal aspecten van gelijkwaardigheid onder het huidige recht en straks onder de Omgevingswet, onder andere aan de hand van de belangrijke uitspraak inzake de Sluisbuurt in Amsterdam. Hoe wordt gelijkwaardigheid beoordeeld, kun je op voorhand maatregelen uitsluiten en wat betekent gelijkwaardigheid voor de haalbaarheid van een warmtenet? Hoe komt gelijkwaardigheid er onder de Omgevingswet uit te zien en geeft dat meer mogelijkheden voor gemeenten om toch aan te laten sluiten op het net?

Na een presentatie door Jacco Karens gaan we in op vragen rondom dit thema, en andere vraagstukken die spelen bij het aardgasvrij maken van wijken.

Schrijf je snel in via de link!

Programma:

·         9.30u Welkom en voorstelronde (Regina Koning)
·         9.40u Presentatie Jacco Karens
·         10.00u Vragen en kennis uitwisselen (+ invullen vervolgacties en vragen)
·         10.25u Onderwerp volgende Juridische Open Tafel Sessie
·         10.30u Afsluiting

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor mensen die bij een gemeente werkzaam zijn.

AANMELDEN
Datum 20.10.2020
Tijd 09.30 uur