Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Gebiedstransformatie kan substantieel bijdragen aan de woningbehoefte. Daarnaast kunnen transformaties zorgen voor toekomstbestendige en betaalbare woongebieden, die inclusief, gezond, duurzaam en veilig zijn. Het transformeren van bestaande stedelijke gebieden kan ingewikkeld zijn, gelet op de vele opgaven die er liggen en de kosten die met transformatie gemoeid zijn. Maar het kan wél! Zeker als we samenwerken, innoveren en kennis blijven delen.

Tijdens het vijfde jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 2 juni delen we ervaringen en bespreken we wat er nodig is om gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen.

Wat gaan we doen?

Werkt u aan een binnenstedelijke gebiedstransformatie? Dan nodigen de provincie Zuid-Holland en het programma Stedelijke Transformatie u uit om deel te nemen aan het jaarcongres in Den Haag. Op 2 juni richten we onze blik vooral op de gebieden die nu nog een andere functie hebben, maar we kijken ook breder. We verkennen hoe we met stedelijke gebiedstransformaties toekomstbestendige, betaalbare woningen kunnen realiseren. Hoe zorgen we voor een thuis voor iedereen? Welke kansen en uitdagingen zijn er? En wat hebben gemeenten, ontwikkelaars, corporaties, bouwers en investeerders nodig om tot succesvolle gebiedstransformaties te komen?

We besteden aandacht aan de opgaven van nu en van de toekomst. We delen goede voorbeelden. We gaan in gesprek over kansrijke aanpakken. Zo zorgen we er samen voor dat we over twintig jaar tevreden terugkijken op de keuzes die we vandaag maken. Kijk verder vooruit en kom naar het vijfde jaarcongres Stedelijke Transformatie!

AANMELDEN
Datum 02.06.2022
Tijd 10.30-17.00 uur
Locatie
Kosten Deelname is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk, kennisinstellingen, corporaties en leden van Neprom, Bouwend Nederland en IVBN. Andere deelnemers betalen 150 euro (exclusief BTW).
Doelgroep Voor gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten.