Festival ‘Op weg naar CO2-neutraal’

“Hoe maken we de vervolgstap van sturen op label B naar koersen naar CO2-neutraal in 2050?” Het Festival Op weg naar CO2-neutraal geeft u de mooiste voorbeelden en actuele kennis op dit gebied. Corporaties werken hard aan het aanpakken van de grote duurzaamheidsopgaven. Daarvan zijn al heel veel mooie resultaten en voorbeelden. En dat vieren we! Op woensdagmiddag 8 november tijdens het Festival Op weg naar CO2-neutraal.Het Huren met Energie Festival biedt een inspirerende middag met een uiteenlopend programma van workshops, sprekers, goede voorbeelden, debat en verrassende invalshoeken. Hoe kun je versnellen en van label B aanpak meteen door naar CO2-neutraal? Welke concrete stappen kan je nu al maken? Welke businessmodellen zijn er mogelijk om dit ook financieel mogelijk te maken? Hoe ziet de Routekaart 2050 van Aedes eruit? En waar moet je op letten bij duurzame warmtenetten? Al deze thema’s komen aan bod op woensdagmiddag 8 november.

Binnenkort volgt meer informatie over het programma, de sprekers en de locatie. Hou onze website in de gaten. Of schrijf u in op onze nieuwsbrief van Huren met Energie
en blijf automatisch op de hoogte.

Huren met Energie

De afgelopen drie jaar begeleidden de EnergieAmbassadeurs van Huren met Energie corporaties bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Zij hielpen individuele corporaties bij het organiseren van draagvlak, regisserend opdrachtgeverschap, het opzetten en implementeren van een energiebeleidsplan of bij het opstellen van de businesscase. Vanuit Huren met Energie kregen corporaties bovendien informatie over verschillende renovatieconcepten en konden zij leren van de behaalde resultaten en succesverhalen van anderen.
Op dit moment werken wij met enthousiaste partners hard aan het programma. Binnenkort volgt meer informatie hierover. Aanmelden voor het festival is nu al mogelijk via het aanmeldformulier.
AANMELDEN
Datum 08.11.2017
Tijd 12.00-18.00 uur
Locatie Metaalkathedraal te Utrecht
Kosten net