Eerste Jaarcongres Stedelijke Transformatie

De komende decennia groeit de woningvraag fors met ruim 1 miljoen huishoudens. Dit zorgt vooral in steden voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen bijkomen. Om ervoor te zorgen dat toekomstige bewoners prettig in de stad kunnen wonen in een gezonde, duurzame leefomgeving, met alle voorzieningen binnen handbereik, is in bestaande stedelijke gebieden een versnelde transformatie nodig.

Dit zorgt voor een versterking van de bestaande steden en biedt kansen voor gebieden met uitdagingen. In het nieuwe programma ‘Stedelijke transformatie: meer ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstituten hun krachten. Samen versterken zij de economische vitaliteit en de leefbaarheid van steden. In januari is de eerste bijeenkomst.

Tijdens deze startbijeenkomst geven we een aftrap van het programma Stedelijke Transformatie. De opgave waarvoor de projecten staan die meedoen in het programma staan centraal tijdens deze dag. We bespreken deze projecten en analyseren deze opgaven. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag om deze opgaven een stap verder te helpen. Dit doen we op basis van een aantal inspirerende inleidingen over andere samenwerkingsvormen en exploitatiemodellen en de invloed van de Omgevingswet op het ruimtelijke instrumentarium. Tijdens de dag krijgt u ook inzichten in de stedelijke opgaven, zoals bereikbaarheid, duurzaamheid en ongelijkheid, en de manier waarop u met deze opgaven kunt omgaan.

Deze middag is bedoeld voor alle partijen die meedoen aan het programma Stedelijke Transformatie of interesse hebben om hieraan mee te doen. Omdat dit de eerste bijeenkomst is, is er voldoende ruimte voor ontmoeting.

AANMELDEN
Datum 22.02.2018
Tijd 12.00-18.00 uur
Locatie Piet Mondriaanplein te Amersfoort
Kosten nvt