DOE DE FLEX!

Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen organiseren in samenwerking met het ministerie van BZK de conferentie Doe de flex! – Flexibele woonvormen in Nederland. Tijdens deze conferentie komen voor- en nadelen van de flexibilsering van de woningmarkt aan bod. Wat kunnen flexibele woonvormen toevoegen aan de huurmarkt? Welke maatschappelijke vraagstukken helpt flexibilisering op te lossen? Welke goede voorbeelden zien we? En welke gevaren kunnen we benoemen? Tijdens Doe de flex! ontvangt u de laatste informatie over de mogelijkheden om de woningvoorraad verantwoord flexibeler te maken en gaat u in gesprek met koplopers uit de praktijk.

Flexibele woonvormen

De maatschappij kent steeds dynamischer arbeids-, relatie-, consument- en vervoerspatronen, maar de woningmarkt komt daaraan nauwelijks tegemoet. Terwijl veel huurders flexibel willen kunnen wonen, passend bij hun persoonlijke levensfase. Meer dan tien procent van de huishoudens in Nederland zoekt snel een woonruimte. Denk aan studenten, werkende jongeren, arbeidsmigranten, vergunninghouders, uitstromers uit instellingen, expats, mantelzorgers en gescheiden mensen. Al of niet kortdurend, in gebouwen met een tijdelijke woonbestemming of tijdelijke contracten.

Voor- en nadelen

De Nederlandse huurmarkt lijkt zich langzaam aan te passen aan deze veranderende woonbehoeften. Enkele gemeenten experimenteren succesvol met nieuwe flexibele woonvormen, huurcontracten en huurprijzen, omdat ze voordelen hebben die permanente huurwoningen niet hebben. Zo worden nieuwe tijdelijke huurcontracten, de Magic Mix of tijdelijke woonunits ingezet om lokale huisvestelijke knelpunten op te lossen. Bovendien krijgen steeds meer nieuwe woonondernemers ruimte om tijdelijke woonruimte aan te bieden aan uiteenlopende doelgroepen. Daar tegenover staan andere stedelijke partijen die vooral een afwachtende houding aannemen. Er is ook weerstand tegen meer flexibilisering van de woningmarkt, omdat bestaande woonrechten worden aangetast. Flexibel wonen is slechts voor een deel van de huurders een geschikte oplossing. Veel spoedzoekers zijn gebaat bij tussenoplossingen. Wonen terwijl u wacht!

Tijdens de conferentie ‘Doe de flex! – Flexibele woonvormen in Nederland’ komen voor- en nadelen van de flexibilisering van de woningmarkt aan bod. Anne-Jo Visser (Platform31) is uw dagvoorzitter.

Stef Blok (minister Wonen) blikt aan het einde van zijn ministerschap terug op zijn bijdrage aan de flexibilisering van de woningmarkt en geeft zijn visie op het thema.
Hamit Karakus (directeur Platform31): noemt de voor- en nadelen/ dilemma’s van flexibel wonen en schetst de ontwikkelingen en opgaven in 2017
Yasin Torunoglu (wethouder Gemeente Eindhoven) heeft flexibel wonen nadrukkelijk als speerpunt in de Woonvisie opgenomen en harde afspraken gemaakt met lokale huisvesters.
Ronald Paping (directeur Woonbond) gaat in op de voor- en nadelen van flexwonen. Welke kinderen dreigen met het badwater te worden weggegooid en hoe voorkomen we nadelen?
Leon Bobbe (directeur De Key) wil al het bezit van zijn corporatie flexibiliseren. Is hij een voorloper of een einzelganger en verdient dit navolging?
Vervolgens benaderen we het onderwerp flexibilisering vanuit verschillende invalshoeken: tijdelijke huurcontracten, de Magic Mix, flexibele doelgroepen, nieuwe woonondernemers, het middenhuursegment, tijdelijke woonunits, inkomensafhankelijke huren en financiering. In diverse themasessies ontvangt u de nieuwste informatie over deze onderwerpen en spreekt u met koplopers uit de praktijk.

AANMELDEN
Datum 30.03.2017
Tijd 13.00 uur- 17.00 uur
Locatie The Student Hotel
Kosten nvt