Derde Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Stedelijke transformatie betekent niet alleen meer ruimte voor wonen. Het biedt ook ruimte om andere maatschappelijke opgaven op te pakken en de leefbaarheid te vergroten. Tijdens het derde jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie ontdekt u welke mogelijkheden er zijn om stedelijke transformatie in te zetten als impuls voor de stad. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe. Bent u erbij op 13 februari?

Wat kunt u verwachten?

Stedelijke transformaties zijn een unieke kans voor de stad. Het kan substantieel bijdragen aan de woningbehoefte. Daarnaast kunnen de ontwikkelingen fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden die nu slecht functioneren laten floreren. Gebieden kunnen veranderen van een no-go area in de nieuwe hotspots van een stad. Daarnaast kunnen transformatielocaties een belangrijke rol spelen bij het behalen van de verduurzamingsdoelstellingen en inspelen op veranderingen in mobiliteit, inclusiviteit of biodiversiteit.

Om de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties optimaal te benutten, is inzicht nodig in de visie van de stad. Maar hoe bepaalt u wat voor stad u wilt zijn? Het programma Stedelijke Transformatie en de provincie Utrecht bieden hiervoor handvatten tijdens het jaarcongres. Samen kijken we hoe u dit vertaalt naar de transformatieopgave.

Sprekers

Rob van Muilekom (gedeputeerde provincie Utrecht) trapt het plenaire programma af. Hij vertelt over de kansen die hij ziet voor synergie tussen de transformatiegebieden en bestaande gebieden, zoals mobiliteit, inclusiviteit en het voorzieningenniveau. Geurt van Randeraat (Site) gaat hier dieper op in en toont met een aantal voorbeelden aan hoe binnenstedelijke transformaties een impuls kunnen zijn voor de stad. Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) deelt een aantal lessen uit het programma en legt uit hoe gemeenten en marktpartijen hier concreet mee aan de slag kunnen.

AANMELDEN
Datum 13.02.2020
Tijd 10.30-16.30 uur
Locatie Oude Fabriekstraat 20 te Amersfoort
Doelgroep Werkt u aan een binnenstedelijke gebiedstransformatie, vanuit een overheid, een marktpartij, of als adviseur, dan bent u van harte uitgenodigd voor dit congres.