Democratisch naar aardgasvrij

De transitie naar aardgasvrije wijken raakt de komende jaren bijna iedereen: bewoners, bestuurders, raadsleden, woningcorporaties. Maar hoe zorg je ervoor dat de besluitvormingsprocessen rond de transitie zo democratisch mogelijk verlopen? Tijdens de slotbijeenkomst op 26 maart krijgt u de laatste lessen hierover overzichtelijk op een rij en gaat u met betrokken partijen in gesprek over de toepassing en benodigde vervolgstappen.

Wat gaan we doen?

Afgelopen jaar gingen gemeenten, provincies, netbeheerders, wijkinitiatieven, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het ministerie van BZK gezamenlijk aan de slag in een Community of Practice. Samen formuleerden zij lessen die de laatste inzichten geven in de invulling van democratische besluitvormingsprocessen bij de overgang naar aardgasvrije wijken. Deze lessen verschijnen binnenkort in een publicatie. Op 26 maart worden de lessen gepresenteerd en gaan we in gesprek over de toepassing en benodigde vervolgstappen.

Voor wie?

Voor de deelnemers aan de Community of Practice en hun genodigden. In overleg is er ruimte voor een aantal andere geïnteresseerden.

AANMELDEN
Datum 26.03.2019
Tijd 13.00-16.30 uur
Locatie anne centraal te Utrecht