Online debat renovatie van de volkshuisvesting

Begin september publiceerde Platform31 een onderzoek en opiniebundel naar de gevolgen van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid. Het rapport geeft aan dat er een opgave ligt op betaalbaarheid, beschikbaarheid, woningkwaliteit en buurtkwaliteit en geeft zeven agendapunten voor het volgende kabinet. Op woensdag 28 oktober organiseren we onder leiding van Arthur Frieser een online debat over de uitkomsten uit het onderzoek en de opiniebundel. Kijkt en doet u mee?

Programma

 • Opening
 • Presentatie conclusies en aanbevelingen rapport
 • Eerste reactie op het rapport en de conclusies rondom de ijzeren driehoek
  Deelnemers:
  o.a. Martin van Rijn (voorzitter Aedes)
  Zeno Winkels (directeur Woonbond)
 • Podiumdebat 1: de waarde van de sociale huursector voor de opgaven rond leefbaarheid, zorg en verduurzaming
  Deelnemers:
  Erik Dannenberg (voorzitter Divosa)
  Karin Schrederhof (wethouder Delft)
 • Debat met de zaal
 • Pauze
 • Podiumdebat 2: bouwstenen voor een integrale duurzame visie op het sociaal wonen
  Deelnemers:
  Zeno Winkels (algemeen directeur Woonbond)
  Martin van Rijn (voorzitter Aedes)
  Marja Elsinga (hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft)
  Jos Koffijberg (De Galan Group (hiervoor directeur Stichting Visitaties Woningcorporaties)

 • Debat met de zaal

 • Afronding
AANMELDEN
Datum 28.10.2020
Tijd 19.00-21.30 uur
Doelgroep Dit online debat is interessant voor o.a. politici, gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsmedewerkers, particuliere verhuurders en bouwpartijen.