De Woonladder voorbij

Een centraal element van het wonen in de wijk van mensen met mensen met psychische kwetsbaarheid zijn de woningen zelf. De Commissie Toekomst Beschermd Wonen adviseert dat er een scala aan betaalbare en passende woonvormen komt. Maar wat zit er tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in? Welke nieuwe woonvormen worden ontwikkeld? En welke ontbreken wellicht nog? Dit congres geeft antwoord op deze vragen en helpt u op weg om lokaal een passend aanbod te organiseren.

Wat gaan we doen?

Platform31 organiseert deze middag in het kader van het experiment Weer Thuis. Centraal staan woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Na deze middag:

  • heeft u inzicht in de variatie in woonvormen
  • heeft u kennisgenomen van enkele goede voorbeelden
  • weet u meer over hoe u aan de slag kunt om lokaal een passend aanbod te organiseren.

Programma

Na een kort welkom door dagvoorzitter Jan Overweg (landelijk projectleider beschermd wonen en maatschappelijke opvang) schetsen Platform31 en HHM een overzicht van woonbehoeften van én woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarna biedt Stichting Housing First inzicht in de factoren die Housing First tot een succes maken. De Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen neemt u mee in de relatie tussen dragende en vragende bewoners; hoe kom je tot een goede mix? Daarnaast kunt u op de ‘Woonmarkt’ kennismaken met de verschillende woonvormen en enkele inspirerende voorbeelden daarvan. Het team Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is aanwezig om vragen van u te beantwoorden.

Het volledige programma wordt eind september bekend gemaakt.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsadviseurs van gemeenten, woningcorporaties en aanbieders van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Experimentpartners van het experiment Weer Thuis hebben voorrang bij de aanmelding. Deze voorrang geldt tot en met 20 oktober 2019.

AANMELDEN
Datum 19.11.2019
Tijd 12.30 uur tot 17.00 uur
Locatie Zalen van Zeven