De wooncoöperatie, dat zijn wij!

Op 9 juni 2016 organiseren Platform31 en de gemeente Amsterdam een landelijk congres over wooncoöperaties. Want als opkomende organisatievorm onder burgerinitiatieven is de coöperatie hot, maar voor velen in het woondomein is het nog onbekend terrein. De interesse groeide toen de wooncoöperatie vorig jaar een wettelijke basis kreeg in de nieuwe Woningwet.

Koplopers & aanjager Amsterdam

In de aanloop naar de wettelijke verankering startte Platform31 in 2014 een Commmunity of Practice, waarin veertien koplopers concreet werkten aan de oprichting van een wooncoöperatie. Ook waren diverse gemeenten, woningcorporaties en belangenbehartigers als kennispartner aan het programma verbonden.

Een aantal van die koplopers en kennispartners is actief in Amsterdam, een stad waar van oudsher al wooncoöperaties en vergelijkbare alternatieve organisatievormen ontstaan. Sinds de wooncoöperatie is opgenomen in de Woningwet melden meerdere initiatiefnemers zich. In de rol van aanjager staat de gemeente Amsterdam positief tegenover deze beweging en wil ze initiatieven faciliteren.

5 X 5 Actieteams

Platform31 en de gemeente Amsterdam bundelen hun krachten en organiseren op 9 juni een landelijk congres over wooncoöperaties. Enerzijds om de opgedane kennis in theorie en praktijk te delen en anderzijds om op zoek te gaan naar oplossingen voor de uitdagingen waar initiatiefnemers voor staan. Tegelijkertijd is het congres het startschot voor een nieuw Actieprogramma van Platform31 over wooncoöperaties. Minister Blok onthult de 5X5 Actieteams die binnen dit programma aan de slag gaan.

Doelgroep

Het congres is interessant voor initiatiefnemers van wooncoöperaties, gemeenten, woningcorporaties, financiers en ontwikkelaars, zowel in Amsterdam als daarbuiten.
Zie ook
•Gezocht: vijf lokale actieteams Wooncoöperaties
•Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie
•De wooncoöperatie, dat zijn wij! – Portretten van acht pioniers

AANMELDEN
Datum 09.06.2016
Tijd 12.30 uur tot 17.00 uur
Locatie Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam