De rol van peer-to-peer communicatie in het aardgasvrij maken van wijken

Draagvlak is een essentiële randvoorwaarde voor het aardgasvrij maken van wijken. Daarom is participatie van en communicatie met bewoners één van de pijlers in het proces naar aardgasvrije wijken. Een manier om dat te doen is in de vorm van ‘peer-to-peer communicatie’: communicatie voor en door bewoners zelf.

Welke rol speelt dit type communicatie in het aardgasvrij maken van wijken? Hoe maak je dit tot een succes? En hoe kunnen we hier concreet handen en voeten aan geven? Tijdens een online bijeenkomst op 23 maart willen we hier samen over nadenken. Roel van Veen geeft een toelichting op zijn promotieonderzoek over participatietrajecten en de rol van de expert, waarna Amar Mathurin de resultaten van een studie naar de inzet van vrijwillige energiecoaches deelt. Vervolgens wordt hier in subgroepen over doorgepraat.

Programma

14.45 – 15.00 Inloop
15.00 – 15.05 Welkom door de dagvoorzitter Ilonka Marselis (VNG)
15.05 – 15.30 Roel van Veen (Hogeschool Utrecht) over participatie trajecten en de rol van de expert
15.30 – 15.45 Amar Mathurin (I&O) over praktijkstudie naar de inzet van vrijwillige energiecoaches
15.45 – 15.50 Ilonka Marselis (VNG) over de handreiking kwaliteit voor energieloketten
15.50 – 16.15 Discussie in subgroepen
16.15 – 16.30 Plenaire terugkoppeling en afronding

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor lokale, regionale en landelijke overheid. Ook andere betrokken zoals energieloketten en opleiders zijn welkom.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Milieu Centraal, Vereniging Nederlandse Gemeenten en European Climate Foundation.  Uw keuze voor het programma

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen


  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 23.03.2021
  Tijd 15.00-16.30 uur
  Kosten Niet van toepassing
  Doelgroep De bijeenkomst is bedoeld voor lokale, regionale en landelijke overheid. Ook andere betrokken zoals energieloketten en opleiders zijn welkom.