Dag van Stad en Regio

Vanuit internationaal perspectief bekeken is Nederland behoorlijk verstedelijkt. Maar binnen onze eigen landsgrenzen lijken de tegenstellingen tussen stad en regio groter dan ooit. Opmerkelijk, want stad, landelijk gebied en alles daartussen hebben te maken met veel van dezelfde maatschappelijke vraagstukken. Neem het bereiken van een duurzame voedselvoorziening en energiesysteem, digitale en fysieke bereikbaarheid of de spreiding van woningbouw en toerisme. Vanuit de opgaven geredeneerd, hebben stad en regio elkaar juist nú nodig. Als partner van Platform31 bent u van harte uitgenodigd om samen met ons een goede verbinding tot stand te brengen tijdens de Dag van Stad en Regio.

Wat gaan we doen?

Leg uw oor te luister aan inspirerende verhalen van experts, breng innovatieve ideeën in tijdens workshops en werksessies die gericht zijn op de verbinding tussen platteland en stad op diverse thema’s. Proef de ingrediënten van Ede’s integrale voedselbeleid tijdens een excursie naar het World Food Center. Of ontdek hoe gezamenlijke projecten, stedenbanden of regiodeals in staat zijn te verbinden én te inspireren tot innovatie. Platform31 ontwikkelt een programma met excursies, workshops, lezingen en debatten die we komende tijd voor u gaan vullen.

Voor wie?

Alle partners van Platform31: gemeenten, provincies, woningcorporaties, ministeries, kennisinstellingen en marktpartijen.

Welke thema’s staan centraal?

In het programma besteden we aandacht aan verschillende subthema’s waarop verbinding tussen platteland en stad een toegevoegde waarde kan hebben:

  • Wonen en leefbaarheid
  • Economie en recreatie
  • Voeding en gezondheid
  • Energie en duurzaamheid
  • Arbeidsmarkt en mobiliteit

De komende tijd vullen we het programma. Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven.

Bent u erbij?

Zet de jaarlijkse kennis- en netwerkdag van Platform31 alvast in uw agenda en meld u aan.

AANMELDEN
Datum 16.05.2019
Tijd 10.00-16.00 uur
Locatie Akoesticum te Ede