Werkconferentie revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt

Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’. 

Op welke manier gaan provincies om met hun ruimtelijke kwaliteit? En welke creatieve oplossingen hebben zij bedacht om leegstand te lijf te gaan? Provincies delen hun kennis en best practices tijdens de werkconferentie, die door het IPO georganiseerd wordt.

Diverse thema’s

Tijdens het congres komen diverse thema’s aan bod. Hebben we bijvoorbeeld het lef om beleidskeuzes te maken die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en regionale afstemming? In hoeverre blijft leegstaand vastgoed een rol spelen in tijden van economische groei en een krappe woningmarkt? Welke andere domeinen zullen in de toekomst met leegstand te maken krijgen? Waar lopen we in de praktijk tegenaan en wat is onze provinciale rol in het bestrijden van leegstand (van faciliteren tot regie voeren)?

Programma
10.00 – 10.15 Opening door dagvoorzitter Bart Krol
Welkom door mevrouw Adri Bom-Lemstra 
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland, portefeuille Ruimtelijke ordening en wonen
10.15 – 10.35 Leegstand in Nederland – de stand van zaken  
Peter Hein Mulligen CBS
10.35 – 11.15 Discussiepanel met experts, bestuurders en vertegenwoordigers bedrijfsleven:
Floris Alkemade Rijksbouwmeester
Sander de Rouwe Gedeputeerde provincie Friesland, portefeuille
Economische Zaken en lid nationale
regiegroep Retailagenda
Hans Tijl Directeur ruimtelijke ordening, Ministerie BZK
Iris Michels-Spee Algemeen directeur Vastgoed Belang
Dolf Kloosterziel Detailhandel NL
Cees-Jan Pen Lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio
11.15 – 11.30 Looptijd naar deelsessie met koffie, thee, snack in de zaal
11.30 – 12.30 Deelsessie ronde I
12.30 – 13.30 Lunchpauze
13.30 – 14.30 Deelsessie ronde II
14.30 – 15.00 Pauze (keuze maken voor de laatste deelsessie)
15.00 – 15.15 Dialoog: provincies samen met de partners aan zet
Bart Krol
15.15 – 16.15 Deelsessie ronde III
16.15 Afsluiting door dagvoorzitter en borrel

Deelsessies
Uw keuze voor drie deelsessies kunt u op de dag zelf maken (VOL=VOL). Klik hier voor een overzicht van de deelsessies.

  Uw keuze voor het programma

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 10.09.2018
  Tijd Inloop 9.30 uur en eindtijd 17.00 uur
  Locatie Oude magazijn te Amersfoort