Congres ‘Meer grip op wachttijden in de GGZ’

Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er één te veel. Op 12 april 2018 organiseren GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland een landelijk congres. Staatssecretaris Blokhuis spreekt in de ochtend. Doel van het congres is om op landelijk én regionaal niveau meer grip te krijgen op wachttijden. De manier waarop we dit doen, is het delen van kennis en oplossingen tussen de verschillende partijen in de GGZ.

Er is sinds de zomer van 2017 veel in gang gezet om wachttijden in de GGZ binnen de Treeknormen te krijgen. De gezamenlijke aanpak bestaat onder meer uit taskforces die op regionaal niveau met oplossingen voor wachttijden komen en een verdiepend onderzoek naar knelpunten aan de hand van individuele patiëntreizen (ook wel: patient journeys; de reis die een patiënt door een organisatie of keten maakt).

Het congres is voor GGZ-aanbieders, professionals, cliënten(-vertegenwoordigers), zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten. De ochtend staat in het teken van de inzichten van de taskforces en welke impact dit heeft op landelijk, regionaal en instellingsniveau. Ook komen de raakvlakken tussen wachttijden en ambulantisering en beveiligde GGZ aan bod . In de middag staan tien interactieve en interessante workshops op het programma. Onderwerpen zijn onder meer het toepassen van e-health om de wachttijden te verkorten en het verbeteren van de logistiek in de keten.

PROGRAMMA

09.00 Inloop
09.30 Opening door de dagvoorzitter (Ruben Maes); in gesprek met de voorzitters van GGZ Nederland (Jacobine Geel), MIND (Piet Verbraak) en ZN (Jean-Paul van Haarlem)
10.00 Staatssecretaris Blokhuis aan het woord
10.20 Presentatie: Eerste resultaten Regionale Taskforces op hoofdlijnen (door KPMG)
10.40 Pauze
11.00 Presentatie: Ambulantisering van zorg in relatie tot wachttijden (door Trimbos)
11.25 Presentatie: Beveiligde zorg in relatie tot wachttijden (door AEF)
11.50 Paneldiscussie op basis van de drie presentaties
12.30 Lunch
13.30 Eerste workshopronde
14.30 Pauze
15.00 Tweede workshopronde
16.00 Plenaire terugkoppeling van de hele dag
16.30 Borrel

  Inventarisatie voor de workshops

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Voorkeurskeuze 1 (Uw definitieve keuze maakt u op de dag zelf)

  1. Beveiligde zorg i.r.t. wachttijden: wat moet je regelen om de ambulante zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag goed te organiseren?

  2. Ambulantisering i.r.t. wachttijden: hoe kan je regionaal ambulante capaciteiten opbouwen?

  3. Patient journey: welke knelpunten ervaart een patiënt in zijn gang door de zorg en wat zijn de oplossingen?

  4. Contracteerproces: hoe gaat een contracteerproces in zijn werk vanuit verschillende perspectieven (o.a. aanbieder, verzekeraar)?

  5. Inzicht in data rondom wachttijden: welke informatie rondom wachttijden is beschikbaar en hoe kan je dat benutten?

  6. Inzet van e-health in relatie tot wachttijden: op welke wijze kan e-health (keten)processen verbeteren?

  7. Inzet van een ervaringsdeskundige: hoe kan gerichte inzet van ervaringsdeskundigheid bijdragen aan zorg op de juiste plek?

  8. Doorzettingsmacht: hoe organiseer je in regionale overleggen doorzettingsmacht bij complexe vraagstukken?

  9. Optimaliseren van intakeprocessen: hoe kan het intake proces 'lean' georganiseerd worden?

  10. Tijdige zorg op de juiste plek: welke mogelijkheden zijn er in de keten om passende zorg en ondersteuning te bieden?

  Voorkeurskeuze 2 (Uw definitieve keuze maakt u op de dag zelf)

  1. Beveiligde zorg i.r.t. wachttijden: wat moet je regelen om de ambulante zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag goed te organiseren?

  2. Ambulantisering i.r.t. wachttijden: hoe kan je regionaal ambulante capaciteiten opbouwen?

  3. Patient journey: welke knelpunten ervaart een patiënt in zijn gang door de zorg en wat zijn de oplossingen?

  4. Contracteerproces: hoe gaat een contracteerproces in zijn werk vanuit verschillende perspectieven (o.a. aanbieder, verzekeraar)?

  5. Inzicht in data rondom wachttijden: welke informatie rondom wachttijden is beschikbaar en hoe kan je dat benutten?

  6. Inzet van e-health in relatie tot wachttijden: op welke wijze kan e-health (keten)processen verbeteren?

  7. Inzet van een ervaringsdeskundige: hoe kan gerichte inzet van ervaringsdeskundigheid bijdragen aan zorg op de juiste plek?

  8. Doorzettingsmacht: hoe organiseer je in regionale overleggen doorzettingsmacht bij complexe vraagstukken?

  9. Optimaliseren van intakeprocessen: hoe kan het intake proces 'lean' georganiseerd worden?

  10. Tijdige zorg op de juiste plek: welke mogelijkheden zijn er in de keten om passende zorg en ondersteuning te bieden?

  Datum 12.04.2018
  Tijd Inloop vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur. De afsluiting en aansluitende borrel is om 16:30 uur.
  Locatie Regardz, De Eenhoorn te Amersfoort
  Kosten Deelname is kosteloos
  Doelgroep GGZ-aanbieders,professionals, cliënten(vertegenwoordigers), zorgverzekeraars, huisartsen, gemeenten