Congres Samen sterk in de regio: grip op wachttijden

Programma
Kennis delen en leren van elkaar: dat is het doel van dit congres. Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er immers één te veel.

U krijgt antwoorden op vragen als: Wat hebben de regionale taskforcesopgeleverd? Wat zijn mooie voorbeelden om wachttijden terug te dringen? Wat zijn de uitkomsten van de onderzoeken naar specifieke clientgroepen, casusaanpak, inzet van ervaringsdeskundigen en wachttijdbegeleiding?

Op het congres spreekt staatssecretaris Paul Blokhuis, blikken we kort terug op het Actieplan Wachttijden GGZ en belichten we de wachttijdproblematiek vanuit verschillende perspectieven. In de middag kunt u allerlei interessante workshops volgen, waar u zelf mee aan de slag kunt. Tot slot kunt u in speeddates met elkaar in gesprek over wat werkt (en wat niet) op het gebied van in-, door- en uitstroom van cliënten.

Voor wie?
Het congres is voor iedereen die met wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg te maken heeft, zoals cliënt- en familieorganisaties, huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, gemeenten, professionals, medewerkers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
  Inventarisatie voor de workshops

  De Nieuwe Winkelstraat, Marcel EversHoe voorkom je planschade bij transformatie, Arjan BregmanWie bezoeken uw winkelbied?, Peter NielandPilot verlichte regels winkelgebiedenHanneke van Rooijen  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 11.04.2019
  Tijd Aanvang 10.00 uur, eindtijd 16.30 uur inclusief afsluitende borrel
  Locatie Regardz de Eenhoorn te Amersfoort
  Kosten nvt